От Коалицията пациентски организации "Заедно с теб" протестират срещу отпускането от Здравната каса на лекарства за онкоболни пациенти според техните физически данни като ръст/тегло и пол.

Вече се изпращат писма от НЗОК до РЗОК с инструкции за тези ограничения, е съобщено на пациентските организации.

Проблемите, които поставя това изискване са много. Едно от тях е - пациентът, който се нуждае от по-голямо количество лекарство, ще трябва да го получи веднага, след като опаковката е отворена за друг с по-ниски показатели, а това не винаги е възможно. Сред промените, които се оспорват е и това, че повечето и неизползвани милиграми трябва да се унищожат според сега действащите разпоредби.

Считаме, че предлаганите рестрикции заплашват здравето на пациентите, които се притесняват, че болниците ще правят компромиси с лечението, пишат от пациентските организации.

Към нас се обърнаха десетки пациенти с онкологични заболявания, които са разтревожени от наложената мярка за намалямане на разходите на НЗОК. Пациентите са притеснени кой и как ще им отпуска лекарствата, ако надвишават тези критерии.

Категорично сме против дискриминацията на онкопациенти по признаци като пол, ръст и тегло, повтарят от неправителствената организация. Те призовават депутатите да защитят интереса на болните.

Ако ръководството на НЗОК не може да се справи с бюджета и наказва пациентите с тези рестиктивни мерки, очакваме позиция от народните представители, тъй като парламентът е органът, който избира управителя на НЗОК.

Ако НЗОК има желание на контролира разходите на медикаментите, настояваме да намери работещи механизми за контрол, а не това да бъде за сметка на онкологично болните пациенти.

Презумцията, че ще има отложено плащане едва след проверки при надвишена норма тегло/ръст при мъже/жени, налага нарушаване на основно юридическо правило за невинност до съдебно доказване за вина.

Пациентските сдружения не са съгласни и фармацевтичните компании да поемат издръжката на тези пациенти чрез отлагане на плащанията във времето. Считаме, че фармацевтичният бизнес не може да носи финансовата тежест от невъзможността на ръководството на НЗОК да се справи с бюджета за 2017 г.

Пациентите не вярват на устното обещание на подуправителя на НЗОК, д-р Димитър Петров, който по време на заседание на Комисия по здравеопазване е казал, че медикаменти ще има за всички онко пациенти.