Необходимо е преструктуриране на Института за спешна медицинска помощ "Н. И. Пирогов", според данните от проверката на болницата, информираха от "Пирогов" .

Според изпратената до медиите информация, такава е тенденцията в повечето лечебни заведения с над 50% държавно участие. "Министерството на здравеопазването ще предложи подкрепа за реализацията на цялостната визия за преструктурирането на ЛЗ. Това ще включва оптимизиране структурата на персонала и на дублиращите се дейности и звена", гласи съобщението, в което ЛЗ вероятно означава лечебно заведение.

Синдикална федерация ограничава контактите с медиите на протестиращите в "Пирогов"

Синдикална федерация ограничава контактите с медиите на протестиращите в "Пирогов"

Само ръководството на Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" може да говори с пресата

Припомняме, "Пирогов" е болницата, в която до сега изпращаха спешните и едни от най-сложните случаи.

Отделенията по хирургия, анестезиология, интензивно лечение, ортопедия и травматология трябва да се приведат в съответствие с медицинските стандарти при спазване на изискванията за съответните нива на компетентност и по отношение структурата на персонала, гласи информацията след проверката.

Съотношението на лекари и сестри в четирите клиники по ортопедия и травматология не отговарят на изискванията на медицинския стандарт. Редица от проблемите в работата на УМБАЛСМ "Пирогов" се дължат на липсата на действащи медицински стандарти, например това са стандартите по хирургия и гастроентерология, е становището на проверяващите.

При разпределение на средствата за основни заплати в лечебното заведение има диспропорции и липсват единни правила и механизми, регламентиращи принципите за разпределение на основните и допълнителни възнаграждения на персонала.

"Проверката не е установила недостиг на медицински консумативи, необходими за работата на ЛЗ", според информацията, разпратена до медиите.

Припомняме, едно от исканията на протестиращите лекари и сестри от "Пирогов" бе именно за осигуряване на необходимите консумативи и лекарства, необходими за лечебната дейност.
"С всеки изминал месец се орязват медикаменти, орязва се броят на консумативите, включително сме стигнали стерилни ръкавици да няма достатъчно", признаха медиците по време на протеста си за по-добри условия на труд и изплащане на положения допълнителен труд.

Със заповед на изпълнителния директор от октомври 2017 г. в болницата се извършва медицински триаж на постъпилите пациенти, което оптимизира приема и прегледите още с влизането в болницата, констатират проверяващите.

Припомняме, цяла седмица протестираха работещите в Института за спешна медицинска помощ "Пирогов". Медиците настояваха да им бъдат изплатени изработените допълнителните възнаграждения за миналия месец.