Общо 1 068 005,40 лв. ще трябва да върне УМБАЛСМ "Пирогов" на Здравната каса.

Причината е, че средствата са били получени неоснователно, както става ясно от проверката, извършена в болницата между 28 май и 10 юли.

От НЗОК посочват, че са проверени дейностите по следните клинични пътеки: "Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст"; "Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции"; "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения".

Проучени са 802 броя документация по история на заболяването, която съпътства пациента.

Установени са редица нарушения, сред които: неспазен диагностично-лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на задължително осигурени пациенти на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени медикаменти в историята на заболяването на пациента, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни пациенти, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в историята на заболяването.

Бивш шеф на "Пирогов": Няма как болницата да печели от фалшиви хоспитализации

Бивш шеф на "Пирогов": Няма как болницата да печели от фалшиви хоспитализации

Проверката е с дисциплиниращ ефект към документацията

Резултатите от проверката ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия.

Припомняме, през юни от "Пирогов" обявиха, че ги проверяват по шест линии. Изявлението им беше по повод твърдение на зам.-министъра на здравеопазването Димитър Петров, че има данни за нарушения и фалшиви хоспитализации в болницата.

Впоследствие д-р Спас Спасков, бивш директор на "Пирогов", изрази мнение, че няма как да има фалшиви хоспитализации. Според него е възможно е в документацията да има допуснати грешки или дори и нарочно направени неща, но те няма да доведат до източване на НЗОК.

"Пирогов": Проверяват ни по шест линии
Обновена

"Пирогов": Проверяват ни по шест линии

От болницата изтъкват, че са едно от най-проверяваните лечебни заведения