Депутатите приеха на първо четене промените в закона за здравето. Проблем се оказа отпадането на болничното лечение от закона и това предизвика спорове в зала. Трябва да се внесе успокоение сред хората, че няма да им се отказва болнично лечение, спорове социалиста Иван Иванов. Не бива да се политизира проблемът, настоя доктор Даниела Дариткова. Няма да се откаже болнично лечение на пациенти, по думите й. 80% от пациентите с коронавирус, според нея, не се нуждаят от болнично лечение. ДПС няма да подкрепи промените в Закона за здравето. Според Джевдет Чакъров е притеснително отпадането от закона на текста за отпадане на задължителното болнично лечение от коронавирус и другите заразни болести. Това , по думите му, означава да се постави на риск опазването на общественото здравето. С предлаганите нормативни промени в чл. 61 от Закона за здравето (ЗЗ) се цели прецизиране на текста на разпоредбата по отношение на съществуващото изискване за задължително болнично лечение на лица, болни от или заразоносители на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от закона.

Действащата разпоредба на чл. 61 от ЗЗ систематично е включена в глава II, раздел V "Надзор на заразните болести" от закона и се отнася единствено и само за задължително болнично лечение като вид противоепидемична мярка с цел ограничаване разпространението на съответната болест, а не като задължение за лечение в условията на болничната медицинска помощ, поради наличието на едно от заболяванията, посочени в този член. Тя подчерта, че следва да се прави ясна разлика между болнично лечение с цел изолация и болнично лечение по медицински показания.

20 000 у нас са с COVID-19, но не са под карантина

20 000 у нас са с COVID-19, но не са под карантина

По 200 смъртни случая на ден очаква скоро математикът Петър Велков

Доктор Дариткова посочи, че лечението на всеки български гражданин се назначава от лекуващ лекар въз основа на клиничното състояние на лицето, независимо от какво заболяване страда той. Според нея не е целесъобразно и аргументирано лечебните заведения за болнична помощ да бъдат използвани само с цел изолация на пациенти, без наличието на реални медицински показания за хоспитализация, само поради факта, че са болни от или заразоносители на болести по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

Създават се и допълнителни възможности за изпълнение на правомощията на регионалните здравни инспекции (РЗИ) относно поставянето на лица, положителни за COVID-19 и техните контактни лица на задължителна изолация или карантина с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция. С предложените изменения се цели да се намали административното натоварване на РЗИ и да се осигури възможност за правилно и законосъобразно прилагане на мерките по изолация и карантина. Предлага се създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под изолация или карантина на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения. По този начин ще се подпомогне дейността на инспекциите и ще се намали натовареността на здравните инспектори при изпълнение на техните задължения и отговорности в областта на надзора и контрола на противоепидемичните мерки в контекста на COVID-19.

Българите сред най-спокойните в ЕС за бъдещето след COVID-19

Българите сред най-спокойните в ЕС за бъдещето след COVID-19

В целия ЕС се отбелязва недоволство от мерките на правителствата

Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че регистрираните средно на ден новозаразени с COVID-19 лица в страната драстично нараства, като същевременно хроничният кадрови недостиг в РЗИ, натрупан през последните години, възпрепятства навременното прилагане на противоепидемични мерки.