Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова е прекратила текущата процедура по закупуване на бързи антигенни тестове, които се използват в образователната сфера за изследване на учениците от 1-ви до 12-ти глас.

Поканата за осигуряване на около 12 500 000 щадящи теста беше публикувана на сайта на министерството на 30 декември 2021 г. Процедурата се прекратява след проверка на "Вътрешен одит", направена по искане на министър Сербезова.

Проверката е установила пропуски в организацията на процедурата. Всички налични в МЗ документи, имащи отношение към тази процедура, ще бъдат предоставени на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Министерството смята до края на седмицата да публикува нова покана, а в комисията, която изготвя изискванията към участниците и офертите да бъдат включени и представители на Министерство на образованието.