От Българския лекарски съюз (БЛС) подкрепиха по принцип проектобюджета на НЗОК за 2021 г. и изразиха няколко свои съображения. От съсловната организация предлагат завишение с 20,5% на средствата за медико-диагностичните дейности (МДД) в сравнение с 2020 г., за да може гражданите да се тестват за коронавирус.

Това стана ясно от тяхно становище, изпратено до председателя на Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, д-р Даниела Дариткова, в качеството й на председател на Комисия по здравеопазването, здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов и финансовия му колега Кирил Ананиев.

Д-р Румяна Тодорова: Касата има пари, но не знаем за какво ще се ползват

Д-р Румяна Тодорова: Касата има пари, но не знаем за какво ще се ползват

Трябваше да имаме облика на лечебните заведения, каза бившият шеф на НЗОК

Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. е внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2020 г. в парламента.

От Лекарския съюз възразяват срещу заложената финансова рамка в Законопроекта в частта здравноосигурителни плащания за медицински дейности. Тези дейности са Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), Болнична медицинска помощ (БМП) и Медико-диагностична дейност (МДД).

Те искат да бъдат удовлетворени исканията на съсловната организация, реално отговарящи на потребностите на населението и осигуряващи стабилността на здравната система.

На второ четене депутатите гласуваха актуализация на бюджета на Касата

На второ четене депутатите гласуваха актуализация на бюджета на Касата

Вдига се клиничната пътека за коронавирус , която става 1200 лева

Основната цел на бюджета на НЗОК е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица. Сега след първичен преглед на пациент в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), Касата заплаща 50% от вторичните прегледи. За осигуряване на пациентите с гарантиран контролен преглед в специализираната извънболнична помощ от бранша предлагат в частта Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) увеличение на парите с 14,2% в сравнение с 2020г.

От БЛС предлагат повишение на парите за ПИМП за 2021 г. с 12,8% в сравнение с 2020г.Недостатъчното финансиране в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) ще ограничи диспансерното наблюдение на хронично болните пациенти. Без пари няма как да се повиши процентът на извършваните профилактични прегледи на здравноосигурените лица, при договорените през август 2020 година увеличени цени и обеми.

Нужно е минимум 10% увеличение на парите за Болничната медицинска помощ (БМП) в сравнение с 2020г.

От БЛС предлагат увеличения на параметрите в чл. 1, ал. 2 от Законопроекта в частта за здравноосигурителни плащания за медицински дейности:

- Ред 1.1.3.1. - първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - увеличение на предложените в Законопроекта средства с 15 289 100 лв.;

- Ред 1.1.3.2. - специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - увеличение на предложените в Законопроекта средства с 22 471 000 лв.;

- Ред 1.1.3.4. - медико-диагностични дейности (МДД) - увеличение на предложените в Законопроекта средства с 16 400 000 лв; и

- Ред 1.1.3.7. - болнична медицинска помощ (БМП) - 58 140 500 лв.

Така ще се осигури финансиране на дейностите, заложени в Договора за медицинските дейности и по-голям брой медико-диагностични изследвания за здравноосигурените.

В Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвижда, че неусвоените пари за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ могат да се използват за заплащане на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017 и 2018г.

От БЛС напомнят, че при незаплащане на дейности в болничната медицинска помощ (поради надвишаване на месечните стойности, определени на лечебното заведение), НЗОК не е заплатила и вложените при изпълнение на съответните пътеки и/или процедури медицински изделия. За това предлагат:

"§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на надзорния съвет на НЗОК.

(2) Неусвоените пари до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 9 може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия от списъците от Наредба № 10 от 2009 г. Тя обхваща условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Ако има неусвоени пари по ал. 2 за здравноосигурителни плащания те може да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017 и 2018 г. и приложените медицински изделия.

Стойността на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 г. и за 2018 г. да се заплаща при условия, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на Българския лекарски съюз, допълват от БЛС.