Национален рамков договор (НРД) в системата на здравеопазването за 2017 г. ще има.

Припомняме, че за миналата година рамково споразумение не бе постигнато.

В Министерство на здравеопазването се проведе първа среща на ниво управителни съвети между Българския лекарски съюз (БЛС) и Надзора на НЗОК. След нея шефът на съсловната организация д-р Венцислав Грозев коментира: "Има разбиране и смятам, че до голяма степен можем да постигнем това, което сме дали като предложения".

Според него финансовите параметри, които се очертали като модел и като рамка за преговорите, не били много по-различни от това, което Лекарският съюз е представил вече като предложения за рамковото споразумение. Все пак окончателният вариант на споразумението ще стане ясно в началото на следващата седмица.

С 10 млн. лева се увеличили разходите на Касата след пръстовия идентификатор

С 10 млн. лева се увеличили разходите на Касата след пръстовия идентификатор

Семерджиев е гарант при преговорите за НРД

Д-р Грозев коментира, че се очаква преразпределение на бюджета на касата. Очаква се да бъде постигнато увеличение в извънболничната помощ на обща стойност около 8 млн. лева. В болничната помощ увеличението ще е около 188 млн. лева.

По отношение на евентуална отмяна на лимитите, председателят на БЛС коментира, че е възможно въвеждането им за период от четири месеца. По думите му това щяло да даде "гъвкавост на лимитите", подобно на четиримесечно бюджетиране. Според него така до голяма степен ще се осигури спокойствие в системата на болничната помощ.

Очаква се договорът да бъде подписан в края на месеца.
"На 25-ти ние имаме събор, така че до 25-ти ние задължително трябва да приключим", коментира д-р Грозев.

НЗОК настоява болниците да издават „фактури” на пациентите

НЗОК настоява болниците да издават „фактури” на пациентите

За да се събере информация за дейностите по клиничните пътеки

По-късно от здравно министерство информираха, че според здравния министър Илко Семерджиев системата от здравеопазването се нуждае от редизайн, за да бъде подкрепена от българското общество. По мнението му първите стъпки в тази насока могат да бъдат направени още в НРД 2017.

Като гарант на преговорния процес Семерджиев постави рамката на споразумението. Нужно е да бъде постигнат консенсус в условията на приет закон за бюджета на НЗОК за 2017 г. при заварен дефицит от 124 млн. лв. плюс плащания за други осигурителни системи в размер на около 250 милиона лева.

Постигнато беше и първото съгласие - да се добавят 74 милиона лева от резерва на НЗОК за нуждите на болничната помощ и още 8 милиона лева за специализираната извънболнична помощ. С остатъка от резерва ще се покриват другите дефицити.

По време на първите разговори е договорена нова мярка за упражняване на контрол от страна на пациента - персонифициран аналитичен финансов документ, издаван с епикризата, който да го информира за извършените манипулации и техните цени в болниците.

Шефът на БЛС д-р Венцислав Грозев настоява да не се прехвърлят средства между отделните пера в бюджета на НЗОК и за своевременни справки за касовото изпълнение.

Страните са единни да не се допускат пръстовите отпечатъци в извънболничната помощ. Те настояват и да се изчака съдебното решение за приложението на автентификатора в болниците.

Новият председател на Надзорния съвет на НЗОК д-р Михаил Христов констатира, че скоро не е имало такъв шанс за договаряне в здравната система и добронамереност от страна на преговарящите.