Зам.-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков ще отговаря за въвеждането на електронното здравеопазване, европейската координация и международните дейности. Това съобщават от Министерство на здравеопазването, предоставяйки информация за ресорите на заместниците на министър Николай Петров.

В ресора на Ненков влизат също медицинските дейности, образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването. Той ще отговаря и за управлението на търговските дружества и капиталовите разходи.

От ведомството уточняват, че Мирослав Ненков ще осъществява контрол върху дейността на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи за деца, на Център "Фонд за лечение на деца", Центъра за асистирана репродукция, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Изпълнителната агенция "Медицински одит" и на Изпълнителната агенция по трансплантация.

Мирослав Ненков става зам.-министър на здравеопазването

Мирослав Ненков става зам.-министър на здравеопазването

Не предвижда революционни промени в МЗ

Лекарствената политика, регулирането и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, обществените поръчки в системата на здравеопазването и администрирането на международните проекти са поверени на зам.-министър Лидия Нейчева. Тя е магистър-фармацевт. Нейчева ще упражнява контрол и върху дейностите, които са свързани с наркотични вещества. Лидия Нейчева ще ръководи дейностите на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по наркомании, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Националния център и районните центрове по трансфузионна хематология.

От здравно министерство допълват, че промоцията и превенцията на общественото здраве се поверяват в ръцете на зам.-министър Светлана Йорданова. Тя ще отговаря за дейностите, свързани с отчитането и оценката на националните здравни програми и специализирани донорски програми.

В ресора на Йорданова попадат още режимите относно водите и храните и дейностите, свързани с ваксините, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор. Заместник-министърът ще осъществява контрол върху държавните психиатрични болници, Националната експертна лекарска комисия, Националния център по радиобиология и радиационна защита и Националния център по обществено здраве и анализи.