Пациентите с онкологични заболявания, които се нуждаят от изследване за наличие на метастази, трябва да бъдат пренасочвани към изследвания с ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Причината е, че се спират доставките на технециеви генератори. Министерството на здравеопазването вече е изпратило указанието до всички лечебни заведения, в които се извършва диагностика и лечение на онкологични заболявания.

От здравното ведомство съобщават, че през май 2018 г. са сключили договор за осигуряване на технециеви генератори с фирмата "Новимед Фарма" ЕООД, която е единственият вносител на този тип генератори за България. Тя обаче все още не е доставила всички заявени количества по договора въпреки уверенията от страна на управителя на компанията, че това ще се случи.

От Министерството на здравеопазването напомнят, че в края на 2018 г. са провели обществена поръчка с предмет "Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.", включваща 50 обособени позиции. Процедурата обаче е частично прекратена, тъй като за доставката на технециеви генератори не е подадена нито една оферта.

Предстои скоро да бъде обявена нова обществена поръчка. От министерството уверяват, че до сключването на договор за доставка на технециеви генератори са създали необходимата организация, за да не се допуска риск за здравето на пациентите с онкологични заболявания, които се нуждаят от подобен тип изследване.