Продължава доставката на нови линейки за Спешната помощ у нас, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Десет нови линейки бяха разпределени в центровете за спешна медицинска помощ в Бургас (2 броя), Кърджали, Хасково, Стара Загора, Кюстендил, Видин и Габрово. Останалите 22 вече са разпределени в спешните центрове в София, Пловдив, Варна, Плевен, Силистра и Хасково.

По този начин системата на спешната помощ вече разполага с 32 нови линейки, като се очаква до края на месеца да бъдат предоставени още десет.

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Оборудвани са с модерни средства за комуникация и животоспасяващи устройства

От министерството съобщават, че до края на годината общият брой на доставените нови линейки по договор трябва да достигне 90.

Всеки месец, веднага след доставката на новите линейки, в тях ще се инсталират GPS устройства и паник бутони. В 20 от тях това вече е направено, а при останалите 12 са предприети действия за монтаж, който ще приключи до края на юни. Предстои новите линейки да бъдат оборудвани и с навигационна система.

От здравното министерство посочват и че предстои провеждането на обучения на спешните медици за работа с новите устройства в линейките.

Допълнително всяка от новите линейки разполага с необходимото оборудване - кислородна инсталация; дефибрилатор с ЕКГ; инфузионна помпа; респиратор/апарат за механична вентилация; аспиратор - стационарен и мобилен и др.

По данни на министерството към момента системата за спешна медицинска помощ разполага с 693 санитарни автомобили/линейки, които са закупени основно след 2007 г.

Купуваме 400 линейки с европари

Купуваме 400 линейки с европари

27 центъра за спешна помощ ще се бъдат модернизирани