Проверяват дали лекари и зъболекари изпълняват законно договорите си с НЗОК.

Проверката е възложена от Върховната административна прокуратура, а с действията е ангажиран управителят на Здравната каса.

Предмет на проверката е дейността на изпълнители на медицинска и/или дентална помощ - лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, както и други лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве.

Разследват двама лекари за източване на Здравната каса

Разследват двама лекари за източване на Здравната каса

Представили фалшиви документи за извършени медицински прегледи

Контролните органите трябва да проверяват: отчетните документи на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в Националния рамков договор; наличието на плащания от задължително здравноосигурени лица на изпълнителите, както и техния размер и основание, когато е оказана медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК; договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД; съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД; вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК; вида и количествата на закупените медицински изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗОК; съответствието между оказаната медицинска и/или дентална помощ и заплатените за нея суми от НЗОК; издаването на финансови документи за всички заплатени от пациента суми за медицинска помощ; да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по договорите им с РЗОК.

Обвиниха петима зъболекари и IT за източване на 120 хил. лв. от Здравната каса

Обвиниха петима зъболекари и IT за източване на 120 хил. лв. от Здравната каса

За престъплението законът предвижда от 2 до 8 години затвор

Проверката трябва да се извърши в двумесечен срок, след което ВАП изисква да й се представи обобщена информация за установените нарушения, предприетите мерки и наложените санкции.

Целта на инспекцията е да се гарантира правото на достъп до медицинска помощ.