От 24 септември 2019 г., вторник, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в кухните на детските ясли, градини и кухни. Ще бъдат проверени и училищните столове.

Инспекциите са за началото на новата учебна година и ще се проведат на територията на цялата страна. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които консумират децата.

Инспекторите ще проверяват доставените и приготвените храни, плодове, зеленчуци и напитки. Ще уточняват придружаващи документи, правилно етикетиране, качество и годност, правилно съхранение, както и спазване на сроковете на съхранение.

При необходимост ще бъдат вземани проби за лабораторно изпитване, които да бъдат изпращани в лаборатории.

Масовите проверки ще продължат до 11 октомври 2019 г. включително. След това обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който БАБХ регулярно извършва.