Здравното министерство нареди болниците да извършат преглед и профилактика на системите за подаване на кислород, съобщи Нова телевизия.

Причината е развитието на епидемичната обстановка в страната. Заповедта е изпратена до всички директори на РЗИ.

Временно забраняват износа на нискомолекулярни хепарини

Временно забраняват износа на нискомолекулярни хепарини

Заповедта влиза в сила от днес до 30 март

Трябва да бъде извършен преглед, профилактика и ако е необходимо, ремонт на наличните системи за доставяне на кислород, кислородни станции, съдове за съхранение и кислородни инсталации. Трябва да бъде извършена и проверка на контролно-измервателните и регулиращите прибори на кислородните инсталации, както и проверка на свързаната с употребата на кислород налична медицинска апаратура за дихателна реанимация, кислородни концентратори и др.;

Персоналът в болниците трябва да бъде запознат с инструкциите за безопасност при работа с кислород и кислородни инсталации.

До два дни трябва да бъдат изпратени доклади за състоянието на системите.