Регионална здравна инспекция - Стара Загора е получила информация за съмнение за хранителна интоксикация в Детска градина № 58 "Звездица" в Стара Загора. Сигналът е подаден от тел. 112 в 13:10 часа на 26 септември.

Незабавно екип от Дирекция "Надзор на заразните болести" и Дирекция "Обществено здраве" към Регионална здравна инспекция - Стара Загора извършват епидемиологично проучване и проверка на място. Уведомена е Областна дирекция по безопасност на храните в Стара Загора.

Установено е, че на 26 септември между 10:00 и 12:00 часа 5 деца от 1-ва "Б" група са повърнали еднократно.

Нарушения по спазването на дезинфекционния режим не са констатирани. Връчено е предписание на директора за извършване на крайна дезинфекция на детското заведение, изследване на всички отсъстващи деца от групата, за чревно носителство и карантиниране на групата до излизане на всички резултати от микробиологичните изследвания.

Към момента няма хоспитализирани деца. РЗИ - Стара Загора организира вземането на чревни посявки на 18 деца и 8 души персонал.

Взети са 10 отривки от външна среда, 1 проба от биоциден препарат, 3 проби от дезинфекционни разтвори за химичен анализ и 2 проби от централен водоизточник за микробиологичен и химичен анализ.

ОДБХ - Стара Загора взима проби от храна (закуска и обяд), приготвена на 26 септември, които ще бъдат изследвани по микробиологични показатели в лабораторията на РЗИ - Стара Загора.

Очаква се първоначалните резултати да станат ясни на 28 септември.