Три нарушения за неправилно поставени маски от персонала на хранителни магазини установили от столичната здравна инспекция, съобщиха от РЗИ-София. Връчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения. Проверката е направена днес, 1 февруари 2021 г.

От РЗИ са направили 75 проверки по спазване на противоепидемичните мерки в спортни обекти, фитнес зали, големи търговски центрове - тип МОЛ. Проверени са и детски и учебни заведения, обекти за търговия и производство на храни (ресторанти, кафенета и др.) и др.

Четири от проверените обекти са в големи търговски центрове - тип МОЛ, 7 - спортни зали и фитнеси, 13 - детски и учебни заведения и 17 - обекти за търговия и производство на храни (ресторанти, кафенета и др.).

Според Закона за здравето, който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.