Европейските цифрови COVID сертификати за ваксинация на 93 хил. граждани, чийто ваксинационен курс към 1 февруари е завършен преди повече от 270 дни, вече не са валидни за пътуване в ЕС.

Тяхната валидност изтича днес. 

Причината е, че от 1 февруари 2022 г. тези документи вече ще бъдат със срок на валидност 270 дни от датата на последната поставена доза. Тези нови правила са посочени в делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 на Европейската комисията и важат за всички държави членки. Сертификатите за поставена бустерна доза не са ограничени от ЕК със срок на валидност!

Посоченото изискване се прилага само при пътуване на територията на ЕС. 

Сертификатите на 93 хил. ваксинирани у нас няма да са валидни от 1 февруари

Сертификатите на 93 хил. ваксинирани у нас няма да са валидни от 1 февруари

Това важи за пътуване в ЕС

Лицата, чиито цифрови COVID сертификати за завършен ваксинационен курс към 1 февруари са невалидни, могат да си поставят допълнителна (бустерна) доза по всяко време, за което ще получат сертификат за ваксинация, неограничен със срок на валидност.