Причините за недостига на лекарства не се конкретизират ясно, с което се създава погрешна представа, че търговците на едро не функционират законосъобразно и в полза на обществения интерес.

Това посочват в позиция до медиите от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), която по думите им обединява най-големите напълно интегрирани доставчици на здравни услуги у нас.

От Асоциацията негодуват и по повод доклада на ДАНС, който така и не получили в цялост. Припомняме, че в ДАНС бе получен анализ за работата на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), като е установено, че нормативната уредба е разработена целенасочено в интерес на търговците и не осигурява ефективни възможности за противодействие и избягване на дефицит.

В позицията си БАТЕЛ подчертава, че посочените в доклада имена на търговци нарушители не са част от Асоциацията. Нейните членове спазвали отговорно всички законови изисквания, става ясно още от позицията.

В нея се отбелязват и няколко факта, които за пореден път оставали на заден план:

Членовете на БАТЕЛ са най-проверяваните участници в процеса на лекарство снабдяването от всички видове отговорни институции, в това число и ДАНС. В същото време нито една проверка не е доказала укриване, умишлено задържане или нерегламентиран износ на лекарствени продукти, което бива внушено на българските пациенти от различни лица, посочват от Асоциацията.

Костадин Ангелов сигнализира МВР и ДАНС за липсващите лекарства у нас

Костадин Ангелов сигнализира МВР и ДАНС за липсващите лекарства у нас

С искане да се извършат проверки във фирми, изнасяли медикаменти

По отношение на СЕСПА и информацията от нея, според БАТЕЛ става въпрос за намалени количества от дадени продукти в България, като причините за това най-често са производствени или свръх потребление, а не както се спекулира- паралелна търговия. От Асоциацията подчертават още, че това често са продукти, които имат по няколко генерични аналога у нас.

В позицията се отбелязва също, че членовете на БАТЕЛ от ден първи спазват всички регулаторни изисквания за подаване на изискуемата информация в СЕСПА. И допълват, че членовете на Асоциацията правят сериозни инвестиции за внедряването на автоматична верификация, която да направи процеса още по-прозрачен за регулатора.

"Според доклада на ДАНС в България все още има законово задължени лица, които към настоящия момент или не подават информация в СЕСПА или подават непълна такава", изтъкват от Асоциацията. Обръщат внимание, че нито едно задължено лице не би могло да носи отговорност за заложените процеси и формули, на чиято база СЕСПА оперира, тъй като тяхното създаване, управление и актуализиране, е отговорност на същите тези органи.

Според БАТЕЛ е недопустимо членовете й- отговорни и лоялни участници в сектора, непрекъснато да бъдат обвинявани в паралелен износ, който пък е и напълно легален, обусловен от свободното движение на стоки в рамките на Европейският съюз.

В същото време от Асоциацията уверяват, че категорично подкрепят действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства, каквито са констатирани в доклада на ДАНС. Настояват и за увеличен контрол на компетентните органи върху всички свързани с това процеси, така че да се гарантира изцяло спазването на закона.

В заключение от БАТЕЛ подчертават, че ще продължават да работят по осигуряването на навременен достъп до качествена терапия за всеки пациент.

ГЕРБ сезира прокуратурата за престъпления с износа на лекарства

ГЕРБ сезира прокуратурата за престъпления с износа на лекарства

Все повече лекарства от средния клас са обект на износ