Министрите от служебния кабинет решиха, че училища и детски градини ще получат 15,4 млн. лв. за борба с епидемията от коронавирус, съобщиха от Министерския съвет.

Парите ще бъдат разпределени по два критерия - брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция. Тези пари могат да бъдат използвани за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без "зелен сертификат" с антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.

Денков притеснен от манипулиране при тестване на децата вкъщи

Денков притеснен от манипулиране при тестване на децата вкъщи

Преди седмица имахме 500 заразени деца

Осем милиона лева от отпуснатата сума са предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г. Останалите 7,4 млн. лв. са от преструктуриране на разходите на Министерството на образованието и науката за тази година.

Основната част от финансирането - 13 691 607 лева, се разпределя по бюджетите на общините, тъй като повечето училища, детски градини и центрове са общински. Няколко министерства получават целеви средства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата - 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са одобрени 1 497 155 лева.