До 13 юли се удължава срокът на изтеклите през периода на извънредното положение протоколи за лекарства, които се заплащат частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса.

Удължаването е валидно за протоколите, изтекли в периода между 13 март и 13 май 2020 г.

Ако срокът на валидност на даден протокол е изтекъл на или след 14 май, той не се удължава служебно.

В този случай, с пълното съдействие на договорните партньори на НЗОК, здравноосигуреното лице трябва да подготви документация по издаване на нов протокол за продължаване на терапията (в т.ч. клинична оценка, лабораторни и инструментални изследвания). В тези случаи се издава нов протокол по общия ред, предвиден в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.