Днес започва тестването на новия стандарт за Спешната медицинска помощ - т.нар. триаж, припомнят от БНР. Това е система, по която се степенува необходимостта на пациентите от медицинска помощ. Тя е за всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната. Според медицинската терминология, това е тестване на протоколите за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж, уточняват от МЗ.

Въпросите, които могат да ви бъдат зададени, ако извикате Спешна помощ...

Въпросите, които могат да ви бъдат зададени, ако извикате Спешна помощ...

Министерство на здравеопазването препоръчва

Зам.-директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в София д-р Светлана Богданова обяви, че няма драстична разлика. "Ние сме разграничили спешните от неотложните случаи. Все пак с триажа ние сме по-сигурни и спокойни. Защото всеки смята своя случай за спешен. Сега обаче имаме законовото основание триажирането да бъде направено. По този начин нашите служители ще бъдат защитени", обясни д-р Богданова.

Спешна помощ започва тестове на въпросниците за определяне спешността на обаждането

Спешна помощ започва тестове на въпросниците за определяне спешността на обаждането

Спешността се определя чрез интервю

По въведения стандарт сигналите ще бъдат класирани в три категории: спешни, неотложни и "такива, които даже не са неотложни", поясни д-р Богданова. Въпросите са същите, които сме задавали досега. Дори и пациенти от третата категория ще бъдат обслужвани със спешните екипи, ако има капацитет, увери зам.-шефа на Бърза помощ.

Специалистите от Спешна помощ смятат, че нормата от 8 минути достигане до адрес (при спешен случай) много трудно ще се спазва, особено при трафик натоварване по маршрута.