От Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) подкрепят внесеното предложение на група депутатите до Народното събрание и по-конкретно до председателя на Комисията по бюджет и финанси в размер на 2 млн. лв. в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за средствата за медицинското изделие "тотална зъбна протеза".

На пресконференция в БТА Стоян Котев, заместник-председател на Българска асоциация на зъботехниците напомни, че преди около половин година БАЗ поискали оставката на управителя на НЗОК, а към настоящия момент проф. Петко Салчев все още е управител на НЗОК, но като такъв във връзка с неговите правомощия и задължения не е направил нито една стъпка бюджетът на НЗОК да стане реализируем.

Владимир Кехайов, член на УС на БАЗ, добави, че медицинското изделие "тотална зъбна протеза" трябва да се превърне в безплатна зъбна протеза. НЗОК заплаща клиничната част, но зъботехническата лаборатория трябва да заплаща останалата. Ние се борим за нашите пари, но защо трябва да ги получим от пациентите, които могат да получат тези пари за тези протеза от НЗОК, запита той. Здравето на хората и грижата за него е социално право на всеки един човек в страната, уточни Кехайов.

Без много спорове депутатите приеха и актуализацията в НЗОК

Без много спорове депутатите приеха и актуализацията в НЗОК

АИКБ се въздържа от подкрепа на промените с аргумент, че са неясни, непълно и неубедителни са мотивите в законопроекта

Зъботехниците се надяват да защитят най-уязвимата част от населението - пенсионерите да бъдат подпомогнати, като държавата финансира изработването на медицинското изделие "тотална зъбна протеза". С протезата ще се подобри физическото и психическото им здраве, като невъзможността да не се хранят нормално, допълнително натоварва НЗОК. Със зъбната протеза ще се подобри общото физическо състояние на възрастните хора. Зъболекарите не вярват да има съсловие, което да е против да се помогне на българските пенсионери.

Георги Дулев, председател на Регионалната колегия на зъботехниците в София коментира и електронното здравеопазване. Българската асоциация на зъботехниците вижда голям пропуск в неотбелязването на медицинските изделия, които се изработват. Какво се случва с пациентите, които отиват при зъболекари, които не работят с НЗОК, а им се монтират медицински изделия, които не са отразени в здравния картон на пациента, запита Дулев.