Малко след брифинга на Българската социалистическа партия, на който Корнелия Нинова обясни, че и застрахователите не подкрепят реформата, предложена на здравния министър Кирил Ананиев, от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) излязоха с обобщена позиция от което се разбира, че приветстват предложенията на Министерството на здравеопазването (МЗ) за нов модел на здравна система в България като позитивен сигнал.

От Асоциацията на застрахователите оценяват, че предложенията на здравното министерство са основа, от която да започне създаване на ефективен модел, базиран на солидна икономическа и финансова логика.

Нинова: Няма как застрахователите да приемат само 12 лв.

Нинова: Няма как застрахователите да приемат само 12 лв.

Социалистите обясниха аргументите на застрахователите против идеите на Ананиев

Позицията на АБЗ е в подкрепа на обявените от Министерството на здравеопазването цели на реформата в здравната система. Те са за подобряване качеството на медицинските услуги, по-ефективно разходване на парите, по-висок контрол в здравната система, намаляване на плащането "под масата" и въвеждане на единна информационна система.

От Асоциацията смятат, че е правилен общият принцип за въвеждане на пазарни механизми и конкуренция между участниците. Това ще стане чрез по-активно включване на частния сектор и застрахователите в системата на здравеопазването, според МЗ.

Здравният модел на Ананиев е нелеп, отсече Семерджиев

Здравният модел на Ананиев е нелеп, отсече Семерджиев

Действащият здравноосигурителен модел е съсипан до неузнаваемост през годините

Финалният модел на здравна реформа трябва да е базиран на пазарни принципи и конкуренция между различните участници. Те са и финансиращи, и финансирани организации в системата - Здравната каса, застрахователни компании, болниците, смятат от застрахователната Асоциация.

Ананиев не може да гарантира, че няма да се плаща под масата
Обновена

Ананиев не може да гарантира, че няма да се плаща под масата

Политическата съпротива срещу здравната реформа е факт, според здравния министър

Те изтъкват, че застрахователният сектор е силно регулиран и работи в условията на европейската директива Платежоспособност ІІ при спазване на съответните изисквания за капиталова адекватност.

Застрахователите са категорични, че биха се включили в нова дейност единствено, ако избраният модел на здравна система позволява точна прогнозируемост както на приходите, така и на всички разходи и инвестиции, свързани с неговото въвеждане.

От АБЗ заявяват активно участие за работните групи към Министерството на здравеопазването.

Основните въпроси, върху които АБЗ ще търси решение и изражение в новия модел, са свързани с:

- Реално остойностяване на разходите (изходните данни,цени на клинични пътеки) с цел адекватна оценка на риска и създаване на работещ модел, базиран на ясна финансова логика и разчети;

- Механизми за контрол: осигуряване на възможност застрахователите да оказват ефективен контрол върху целия процес, започващ от определянето на цените на здравните услуги до тяхното разходване от лечебните заведения;

- Въвеждане на единна информационна система и електронна здравна карта на пациента;

- Въвеждане на механизми за контрол на пациента;

- Въвеждане на механизми, осигуряващи среда на реална конкуренция и за финансиращите, и за финансираните организации.