Националната минимална работна заплата в Кипър влезе в сила на 1 януари съгласно постановление на министъра на труда и социалното осигуряване Кириакос Кушос. Националната минимална работна заплата е определена на 940 евро, въпреки че за първите шест месеца на работа тя ще възлиза на 885 евро.

От инициативата ще се възползват значително 40 000 работници с ниски доходи. Домашните работници, земеделските стопани и собствениците на животни са освободени от националната минимална работна заплата. Хората, които са записани в курсове за придобиване на диплома или професионално свидетелство, също не са включени.

Кипър за първи път въвежда минимална заплата

Кипър за първи път въвежда минимална заплата

За първите шест месеца на работа заплатата ще бъде най-малко 885 евро

Споразумение между страните ще даде възможност да се приспаднат 15 % за храна и 10 % за настаняване от паричната сума в случаите, когато работодателят осигурява едното от двете. Работникът може да се откаже от тази клауза на договора с 45-дневно предизвестие.

Освен това постановлението не се прилага за лицата, които са третирани преференциално по силата на обичаен договор или други правила. Обезщетенията на дадено предприятие няма да бъдат засегнати, ако са по-добри от изброените в постановлението.

Националната минимална работна заплата ще бъде коригирана за първи път на 1 януари 2024 г., а след това на всеки две години въз основа на конкретни критерии.