Подписан е Меморандум за разбирателство между министерството на енергетиката на Азербайджан и Международната финансова корпорация (МФК), член на Групата на Световната банка, за сътрудничеството в областта на използването на енергията на морските ветрове с цел - развиване на възобновяемите източници на енергия в Азербайджан, съобщава министерството.

Меморандумът е бил подписан в контекста на общите цели на Министерството на енергетиката и на Международната финансова корпорация (МФК), като съдействие за използване на възобновяеми източници на енергия в Азербайджан, а също така - подкрепа на усилията на частния сектор в тази област за повишаване на финансовата устойчивост и ефективността на енергийния сектор, пише blacksea-caspia.

Министърът на енергетиката Парвиз Шахбазов е заявил:

"Възобновяемите източници на енергия бяха определени от Държавния глава - г-н Илхам Алиев като един от важните приоритети, които трябва да бъдат постигнати в рамките на новия социално - икономически и диверсифициран курс на развитие на Азербайджан до 2030 година, заедно с чистата околна среда.

За да може възобновяемите източници на енергия да заемат ключово положение в производството и потребелнието, е необходимо да се използва потенциалът на морската вятърна енерегетика. Богатите енергийни ресурси на Каспийско море са важни за развитието не само на въглеводородната промишленост, но и на сектора на зелената енергетика.

Армения обвини Азербайджан във военни престъпления

Армения обвини Азербайджан във военни престъпления

След доклад на международната правозащитна организация "Хюман райтс уоч"

Съвместните ни усилия с МФК ще дадат принос към развитието на производството на морска вятърна енергия и за намаляване на емисиите на въглероден двуокис".

От своя страна, директорът на Международната финансова корпорация (МФК) за

Европа и за Средна Азия - Вибке Шлоймер е казал:

"Един от стратегическите приоритети на МФК в Азербайджан е подкрепата за прехода на страната към нов модел на развитие, в който участва частният сектор. Развитието на частния сектор, може да бъде засилено чрез оказване на помощ на Вашата страна, богата на нефт и газ, при определянето и развитието на потенциала на морската вятърна енергетика, а също така и в подкрепата за енергийния преход. Това ще изиграе ролята на катализатор за развитието на инфраструктурата на Азербайджан и на борбата с изменението на климата".

Съгласно Меморандума, сътруудничеството с МФК предвижда оценяване на потенциала на морската вятърна енергетика в Азербайджан и разработване на пътна карта, а на следващия етап - организиране на търгове, свързани със съответни проекти в морето, определяне на рамките на партньорството с частния сектор и осъществяване на спомагателни инвестиции.

Азербайджан и Турция доволни от сътрудничеството в Нагорни Карабах

Азербайджан и Турция доволни от сътрудничеството в Нагорни Карабах

Анкара е известен съюзник на Баку

Всички тези дейности, предвидени в Меморандума за разбирателство, ще бъдат изпълнени в рамките на "Програмата за развитие на морската вятърна енергетика" на МФК. Тази програма се финансира в рамките на "Програмата за помощ на управлението на енергийния сектор" - ESMAR, инициирана от Групата на Световната банка. Според предварителните анализи, направени в рамките на ESMAP, техническият потенциал на морската вятърна енергетика в Азербайджан се оценява на 157 GW (гигавата).

Припомняме, че Азербайджан е член на Международната финансова корпорация (МФК), действаща в повече от 100 страни от 1995 година.