В Азербайджан има около 15 компании, предоставящи консултантски услуги и провеждащи изследвания в областта на изкуствения интелект. Някои банки и учреждения вече са обявили, че работата им ще се опира на управление от изкуствен интелект. Това е съобщил съветникът на министъра на транспорта, съобщенията и високите технологии на Азербайджан - Рашад Байрамов, цитиран от blacksea-caspia.eu.

Тръгвайки от този факт, в министерството смятат за целесъобразно да изучат направленията, свързани с разпознаването на гласове (синтез на звуци) и изображения; роботехниката; машинният превод; машинното обучение; приложението на изкуствени невронни мрежи в Азербайджан.

"От 2018 година ние осъществяваме проекта "Робопарк" за обучение на студентите и на подрастващото поколение в областта на роботехниката, за овладяване на базови умения за създаване на роботи, изучаване на принципите на работа на роботехниката и тайните на програмирането. В рамките на проекта, съвместно с частните организации в страната се поддържат лаборатории по роботехника, съревнования и олимпиади, образованието по роботехника (в това число - производството на безпилотни летателни апарати (БПЛА), обучение на операторите на дроновете и състезанията "I am a pilot". Обученията и уебинарите на тема "Дълбоко обучение" и "машинно обучение" бяха проведени в рамките на проекта "Робопарк", е съобщил Рашад Байрамов.

Според данните на министерството в Азербайджан има достатъчно частни компании, работещи в сферата на роботиката, като по-специално се посочна AREA - Азербайджанската академия по роботехника, Sumaks Academy, BNB Dynamics, Matrix, Mars Academy и други.

Едновременно с това, в рамките на проекта "Робопарк" е извършена значителна работа, заедно с други държавни институции и неправителствени организации.

"Изкуственият интелект, роботехниката, IoT и други иновации влизат в нашия живот. Няма съмнение, че тези технологии ще играят ключова роля за създаването на конкурентоспособни продукти и услуги в бъдеще.

Изкуственият интелект е необходимост за новата индустриална епоха. Държавите, способни да осигурят успешна работа в тази посока, ще оформят главните центрове на бъдещия свят", подчертал е съветникът на министъра.