За да може светът да достигне нулеви нетни емисии до 2050 г., ще е необходима невиждана досега трансформация на световния енергиен сектор според нов доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), информира ДПА.

Настоящите обещания от правителствата по света няма да бъдат достатъчни, ако целта на света е да спре производството на парникови газове, които засилват климатичните промени, се изтъква в доклада.

В доклада се посочва, че може да има път, който ще доведе света до целта от нулеви нови емисии, но отбелязва, че пътят е тесен и изисква радикални промени в начина, по който енергията се произвежда, транспортира и използва.

Германия залага още по-амбициозни цели за климата

Германия залага още по-амбициозни цели за климата

Германия няма да има нетни емисии на парникови газове към 2045-а

Например новите инвестиции в проекти, които използват изкопаеми горива, би трябвало да спрат незабавно, което би сложило край на всяка експанзия във въгледобивната индустрия. По-нататък към целта, най-малко ефикасните въглищни централи ще трябва да бъдат затворени до 2030 г., а всички останали трябва да бъдат преоборудвани до 2040 г.

Освен това политиците трябва да наложат правила, които биха прекратили продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. според доклада.

Междувременно публичната политика трябва да се посвети на намирането на начини за прилагане на всички налични чисти и ефективни енергийни технологии, като същевременно ускори иновациите.

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Борбата с климатичните промени ще бъде от полза за икономическия растеж в световен мащаб

Това може да бъде най-голямото предизвикателство, пред което се е изправяло човечеството, изтъкна директорът на МАЕ Фатих Бирол. Правителствата трябва бързо да увеличат своите инвестиции в научни изследвания и развитие на технологиите за чиста енергия и да направят това централен елемент в своите енергийни и климатични политики. В същото време преходът трябва да се управлява справедливо и приобщаващо.

Според плана на МАЕ две трети от енергията в света ще се основава на вятър, слънчева енергия, биоенергия, геотермална енергия и водноелектрически централи към 2050 г., докато почти всички автомобили ще бъдат захранвани от електричество, а въздушният транспорт ще работи с биогорива и синтетични горива.

Според доклада целта би била 90% от производството на електроенергия да идва от възобновяеми източници, докато по-големият дял от останалата част е създадена с ядрена енергия.

Байдън определи за "морален и икономически императив" действията за климата

Байдън определи за "морален и икономически императив" действията за климата

САЩ, Япония и Канада обещаха голямо съкращаване на парниковите емисии