Европейската комисия публикува констатациите си относно структурните реформи в Унгария, посочвайки, че страната "не е успяла да приложи адекватно основните аспекти на необходимите 17 коригиращи мерки" до крайния срок 19 ноември.

Комисията реши да прекрати 65% от своите финансови ангажименти, възлизащи на 7,5 милиарда евро.

Освен това ЕК предупреди, че Будапеща няма да получи никакви средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, докато не изпълни напълно и правилно общо 27 ключови крайъгълни камъни, които включват 17-те мерки и други реформи за върховенството на закона, свързани с независимостта на съдебната система.

Европейският съвет ще гласува по въпроса преди 19 декември.

Унгария прие закон срещу подкупите в опит да умилостиви ЕС за еврофондовете

Унгария прие закон срещу подкупите в опит да умилостиви ЕС за еврофондовете

В момент, когато икономиката на страната върви към рецесия

Европейската комисия одобри Плана за възстановяване на Унгария след пандемията, за да остави отворена възможността за изплащане на евросредства по-късно, но ще задържи всички плащания от общо 5,8 милиарда евро, докато Будапеща не изпълни всички договорени условия.

Промени в законодателството са един от 17-те ангажимента, поети от унгарското правителство пред Европейската комисия, за предотвратяване на спирането на милиарди евросредства от ЕС.

Изправен пред инфлация, скок на разходите за енергия, рекордно слаб форинт и забавяща се икономика, Орбан, който отдавна е в противоречие с ЕС за някои от политиките си, сега изглежда готов да изпълни исканията на Съюза за създаване на институции, които биха намалили корупционните рискове във финансирани от ЕС проекти.

Благоприятно решение за еврофондовете можеше да намали натиска върху форинта и унгарските активи, които бяха разпродадени, тъй като нововъзникващите пазари бяха ударени поради скока на щатския долар.

С нов антикорупционен орган Унгария прави опит да умилостиви ЕК за еврофондовете

С нов антикорупционен орган Унгария прави опит да умилостиви ЕК за еврофондовете

Новата институция ще бъде създадена до 21 ноември