Европейската комисия представи своето предложение за основен план за възстановяване. За да гарантира, че възстановяването е устойчиво, равномерно, приобщаващо и справедливо за всички държави-членки, ЕК предлага да се създаде нов инструмент за възстановяване, ЕС Следващо поколение, вграден в мощен, модерен и обновен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията също така разкри коригираната си работна програма за 2020 г., която ще даде приоритет на действията, необходими за насърчаване на възстановяването и устойчивостта на Европа. 

За да защити живота и поминъка, да поправи единния пазар, както и да изгради трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС. ЕС, Следващо поколение със 750 милиарда евро, както и целевите подкрепления към дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ще доведат до обща финансова огнева мощ на бюджета на ЕС до 1,85 трилиона евро.

ЕС заделя 100 млрд. евро срещу безработицата и защитата на работните места

ЕС заделя 100 млрд. евро срещу безработицата и защитата на работните места

Помощ под формата на заеми при "благоприятни условия"

Следващо поколение ЕС ще събере пари чрез временно вдигане на тавана на собствените ресурси до 2% от брутния национален доход на ЕС, което позволява на Комисията да използва силния си кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро на финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочено чрез програми на ЕС и ще се изплати за дълъг период от време в бъдещите бюджети на ЕС - не преди 2028 г. и не след 2058 г. За да помогне на това по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси.

Освен това, за да се предоставят средства възможно най-бързо, за да се отговори на най-належащите нужди, Комисията предлага да се измени настоящата многогодишна финансова рамка за 2014-2020 г., за да се осигурят допълнителни 11,5 милиарда евро финансиране още през 2020 г.

Парите, събрани за ЕС, Следващо поколение, ще бъдат инвестирани в три стълба:

1. Подкрепа за държавите-членки с инвестиции и реформи: Нов инструмент за възстановяване и устойчивост от 560 милиарда евро ще предложи финансова подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зелените и цифрови преходи и устойчивостта на националните икономики, свързвайки ги с приоритетите на ЕС.

2. Бързо стартиране на икономика на ЕС чрез стимулиране на частни инвестиции: Нов инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частните ресурси за спешна подкрепа на жизнеспособни европейски компании в най-засегнатите сектори, региони и страни. Той може да функционира от 2020 г. и ще има бюджет от 31 милиарда евро, целящ да отключи подкрепа от 300 милиарда евро за платежоспособност за компании от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.

3. Справяне с уроците от кризата: Нова здравна програма, EU4Health, за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет от 9,4 милиарда евро. Укрепване на RescEU за 2 милиарда евро, Механизмът за гражданска защита на ЕС, който ще бъде разширен и укрепен, за да може Съюзът да се подготви и да отговори на бъдещи кризи. 94,4 милиарда евро за Хоризонт Европа, която ще бъде засилена за финансиране на жизненоважни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зелените и цифрови преходи.

Европа трябва да засили стратегическата си автономия в редица специфични области, включително в стратегически вериги за стойност и засилен скрининг на преките чужди инвестиции. За да повиши готовността за криза и управлението на кризи, Комисията ще засили Европейската агенция по лекарствата и ще увеличи ролята на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) при координиране на медицинските реакции при кризи.

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основни права и пълно зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да бъдат строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад по механизма за върховенство на закона.

Може и трябва да се извлекат поуките от тази криза, но това може да стане само с участието на европейските граждани, общности и градове. 

ЕС се ангажира да ръководи международни усилия за истинско глобално възстановяване, по-специално чрез съвместна координация с ООН, Г-20 и Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка или Международната организация на труда. ЕС ще продължи да работи особено тясно с непосредственото си съседство на Изток и Юг и своите партньори в Африка.

ЕС с план за 1 трлн. евро за възстановяването на Европа след кризата

ЕС с план за 1 трлн. евро за възстановяването на Европа след кризата

Вирусът уби най-малко 172 000 души в Европа и постави икономиката в дълбока рецесия

Европейската комисия ще предложи в сряда Гърция да получи 32 милиарда евро от новия фонд за възстановяване, от които 22,5 милиарда ще бъдат безвъзмездни средства, а 9,4 милиарда ще бъдат заеми, съобщават АФП и "Катимерини".

Италия и Испания - най-тежко засегнатите от коронавирусната епидемия държави ще получат най-голям дял от общо 750 милиарда евро, според предложението.

Италия ще получи 173 милиарда евро, от които 82 милиарда ще бъдат безвъзмездни средства, а 91 милиарда ще са заеми.

Испания може да получи общо 140 милиарда евро, от които 77 милиарда ще бъдат безвъзмездни средства и 63 милиарда заеми.

Вебер: България ще получи средства от фонда за възстановяване от пандемията

Вебер: България ще получи средства от фонда за възстановяване от пандемията

Постигнато е съгласие с ЕК за фонда...

*Планът на ЕК за създаване на нов инструмент е озаглавен Next Generation EU, което в редакцията на news.bg удивително напомни на заглавието на телевизионния сериал от поредицата Star Trek: The Next Generation.