Европейската комисия (ЕК) прие предложение за решение за изпълнение на Съвета, което оценява положително плана за Украйна, всеобхватната реформа и инвестиционната стратегия на Украйна за следващите четири години.

Това се казва в прессъобщение, публикувано на уебсайта. 

След положителната оценка, държавите членки разполагат с един месец, за да приемат решението за изпълнение.

Тази важна стъпка проправя пътя за редовна и предвидима подкрепа за Украйна в рамките на Механизма на ЕС за Украйна на стойност до 50 милиарда евро. Финансирането по Механизма ще помогне на Украйна да поддържа функционирането на своята администрация, да изплаща заплати и пенсии, да предоставя основни обществени услуги и да подпомага възстановяването и реконструкцията, докато продължава да се защитава срещу агресията на Русия.

"Стратегията на Украйна за реформи и инвестиции предлага солидна основа за възстановяване на една по-модерна и просперираща Украйна по пътя й към ЕС. Положителната оценка на Комисията за плана за Украйна ще проправи пътя за редовни плащания по Механизма за Украйна. С днешното предложение още веднъж демонстрираме, че Европа е до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и че сме готови да предоставим така необходимата финансова подкрепа.", заяви Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. 

ЕК одобри приходите от замразените руски активи за Украйна

ЕК одобри приходите от замразените руски активи за Украйна

Ние продължаваме много ясно да стоим до Украйна, както сме обещали, увери председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Планът за Украйна идентифицира 69 реформи и 10 инвестиции, разбити на 146 качествени и количествени индикатора. Реформите, предложени в плана за Украйна, обхващат 15 области, включително енергетика, селско стопанство, транспорт, зелен и цифров преход, човешки капитал, както и държавни предприятия, бизнес среда, публични финанси и децентрализация.

Те имат за цел да засилят макроикономическата и финансова устойчивост на Украйна, да подобрят управлението, да повишат капацитета и ефективността на администрацията, отчетността и почтеността на съдебната система, да подкрепят развитието на частния сектор и да създадат среда, благоприятна за устойчив икономически растеж.

Очаква се няколко реформи да подпомогнат усилията на Украйна по пътя на присъединяването чрез напредък в привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, по-специално в публичната администрация, управлението на публичните финанси, борбата с прането на пари, обществените поръчки, както и секторите на транспорта и хранително-вкусовата промишленост. Инвестициите обхващат областите на човешкия капитал, енергетиката, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, бизнес средата и регионалните политики.

Унгария блокира фонда за дългосрочна подкрепа за Украйна за 20 млрд. евро

Унгария блокира фонда за дългосрочна подкрепа за Украйна за 20 млрд. евро

Условие е изключвнаето на унгарската банка OTP от списъка на "спонсори на войната"