След продължителни преговори с екипите на Европейския парламент и Европейската комисия, тази нощ са били постигнати споразумения по последните две законодателни предложения от пакета "Чиста енергия за всички европейци", които се разглеждат по време на първото българско председателство - за изменение на директивата за енергийната ефективност и регламента за управление на Енергийния съюз.

България заема 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018

България заема 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018

В класация от 2016 г. страната ни заема 33-то място сред общо 180 държави

Това е още една важна крачка към реализиране на амбициозните цели на ЕС по пътя към постигане на нисковъглеродна икономика, съобщават от Министерството на енергетиката.

Новата регулаторна рамка залага на балансиран подход, като предоставя гъвкавост на държавите членки. Предвидена е 32,5% индикативна европейска цел за енергийна ефективност в периода до 2030 г. За първи път държавите членки имат свободата да избират различни елементи при прилагането на политиката за енергийна ефективност, като отчитат спецификите на своите икономики и в зависимост от националните им приоритети.

Програма за енергийна ефективност намалила с 8130 т. вредните емисии

Програма за енергийна ефективност намалила с 8130 т. вредните емисии

От 2018 г ще има нова програма с ресурс от нас 64 млн. лв., обяви Теменужка Петкова

По регламента за управление бе приета надеждна и гъвкава рамка за климатичната и енергийна политика на държавите членки в светлината на целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия до 2030 г. и международните ангажименти на Европейския съюз.

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" е основа за превръщането на Енергийния съюз в реалност, като той ще осигури стабилност и стимул за инвеститорите при гарантиране сигурността на енергийните системи на държавите членки.