Европейската комисия заяви, че ще задържи всичките 22 милиарда евро от кохезионните фондове на ЕС за Унгария, докато нейното правителство не изпълни условията, свързани с независимостта на съдебната власт, академичните свободи, правата на ЛГБТ хората и системата за предоставяне на убежище, предава Ройтерс.

Институциите на ЕС вече бяха решили на 12 декември да замразят 6,3 милиарда евро от средствата, докато правителство на Виктор Орбан не изпълни още по-строг набор от 17 условия, също свързани със съдебната система и справянето с корупцията на високи нива.

22 милиарда евро е сумата от кохезионните фондове на ЕС, които Унгария трябва да получи от дългосрочния бюджет на ЕС между 2021 г. и 2027 г. Това са трансфери от ЕС, предназначени за изравняване стандарта на живот между най-богатите и най-бедните страни-членки на ЕС, изплащани главно като възстановяване на средства, изразходвани за договорени цели от отделните правителства.

22-та милиарда евро за Унгария са предназначени за програми, включително образование за деца в неравностойно положение, модернизиране на железопътния транспорт, широколентов интернет достъп и помощ за региони, засегнати от затварянето на въглищни централи.

Решението за задържане на пълната сума за Унгария беше взето, след като в четвъртък Комисията и Будапеща подписаха така нареченото споразумение за партньорство, което подробно описва как трябва да се изразходват парите от бюджета на ЕС, както и 11 оперативни програми по политиката на сближаване.

"Европейската комисия счита, че хоризонталното разрешаващо условие на Хартата на основните права все още не е изпълнено. Това означава, че Европейската комисия не може да възстанови разходите. Ще продължим да работим с унгарските власти, за да преодолеем тази ситуация", каза Елиза Ферейра, ЕС Комисар по сближаването и реформите.

Противоречивият унгарски закон срещу ЛГБТ-пропагандата, който ограничава преподаването в училищата по хомосексуалността и транссексуалните въпроси, заедно със "сериозни рискове за академичната свобода и правото на убежище", означава, че Унгария не спазва Хартата на основните права на ЕС, каза Комисията и изплащането на средства не може да бъде възстановено, докато Унгария не възстанови съответствието.

Правителството на Унгария заяви, че законът, ограничаващ образованието по пол и сексуална идентичност, е предназначен да защити децата.

Това, което Унгария ще може да получи без никакви предварителни действия, е 1,5% от средствата под формата на предварително финансиране, както и известна техническа помощ за подготовката на проектите.

Унгария и ЕС отдавна водят спор относно върховенството на закона, корупцията, отношението към сексуалните малцинства, образованието и миграционните политики.

В допълнение към кохезионните фондове, ЕС също ще задържи 5,8 милиарда евро субсидии на Унгария от фонда за възстановяване на ЕС, докато правителството не отговори на опасенията относно независимостта на съдилищата.

Орбан настоява корупционното блато в ЕП да бъде пресушено

Орбан настоява корупционното блато в ЕП да бъде пресушено

Доверието в институцията било нулево, необходими са реформи