Милиони хора ще се влеят в армията на гладните, ако не бъдат предприети радикални мерки в следващите десетилетия в производството на хранителни продукти. Това сочи доклад за производството на храни, изготвен по искане на британското правителство.

Според доклада, който оповестяват днес в Лондон, съществуващата система за производство на храни в световен мащаб е неуспешна. Основната причина за това е, че докато численосттта на световното население нараства, производството на храни спада.

За да може да бъде изхранено населението по света, в следавщите 40 години трябва да се увеличи двойно производството на хранителни суровини и продукти.

Според доклада натиск върху производството на хранителни суровини и продукти ще окажа т и промените в климата, проблемите с недостига на вода, земеделски територии и енергия.