Повече от половин милион души са загубили работните си места в Афганистан след превземането на властта на талибаните миналия август. Това съобщиха в сряда от Международната организация на труда на ООН (МОТ).

Особено тежко са били засегнати жените.

До средата на тази година се очаква загубата на работни места да нарасне до близо 700 000 - като най-страшните прогнози ще надхвърлят 900 000 - в резултат на кризата в Афганистан и "ограниченията за участието на жените като работна сила".

Нивата на заетост на жените вече са изключително ниски по световните стандарти = МОТ заяви оценява, че те са намалели с 16% през третото тримесечие на 2021 г. и биха могли да паднат с още между 21% и 28% до средата на 2022 г.

Талибаните обещават да спазват правата на жените, искат отмяна на санкциите

Талибаните обещават да спазват правата на жените, искат отмяна на санкциите

Момичетата обаче не се връщат на училище…

"Ситуацията в Афганистан е критична и е необходима незабавна подкрепа за стабилизиране и възстановяване, предупреди Рамин Бехзад, старши координатор на Международната организация на труда (МОТ) за Афганистан. Докато приоритетът е да се посрещнат непосредствените хуманитарни нужди, трайното и приобщаващо възстановяване ще зависи от хората и общностите, които имат достъп до достойна заетост, поминък и основни услуги.

Тежко засегнати са няколко ключови сектора. Сред тях са селското стопанство и държавната служба, където работниците или са били освободени, или оставени без заплащане. В строителството 538 000 работници, сред които 99 процента са мъже, също пострадаха, тъй като големите инфраструктурни проекти бяха в застой.

Вашингтон праща 308 млн. долара хуманитарна помощ на Афганистан

Вашингтон праща 308 млн. долара хуманитарна помощ на Афганистан

Страната е в тежка криза след завръщането на талибаните на власт

В същото време, тъй като отчетените активи на Афганистан от 9,5 милиарда долара са замразени, чуждестранната помощ, търговията и инвестициите, също са били сериозно засегнати, продължи МОТ, посочвайки недостиг на пари и ограничения за теглене от банки, причиняващи мизерия на бизнеса, работници и домакинства.

Липсата на работа също заплашва да влоши нивата на детския труд в Афганистан, където само 40% от децата на възраст от 5 до 17 години посещават училище. Повече от 770 000 момчета и около 300 000 момичета са ангажирани с детски труд.

Проблемът е най-тежък в селските райони - където 9,9 процента, или 839 000 деца, са много по-склонни да работят с детски труд, в сравнение с тези в градските райони (2,9 процента или 80 000).

За да подкрепи афганистанския народ тази година, основните приоритети на ООН са да осигури животоспасяваща помощ, да поддържа основни услуги и да запази социалните инвестиции и системите на общностно ниво, които са от съществено значение за задоволяване на основните човешки нужди.

В подкрепа на тази стратегия МОТ се ангажира да работи с работодателите и синдикатите за насърчаване на заетост и достоен труд.

Фокусът на организацията е в четири ключови области: услуги за спешна заетост, интензивни инвестиции, насърчаване на предприятията и развитие на умения, като същевременно се зачитат трудовите права, равенството между половете, социалния диалог, премахването на детския труд и включването на хората с увреждания на трудовия пазар.

Не за първи път организации ООН и СЗО предупреждават за тежкото положение в страната - бедността, глада и болестите.

По данни на Организацията на обединените нации (ООН) 22% от 38-милионното население на Афганистан живее в условия, близки до глада, а други 36% са изправени пред остра продоволствена несигурност.

Припомняме, че преди седмица, САЩ обявиха отпускането на 308 млн. долара допълнителна хуманитарна помощ за Афганистан.