Въпреки продължаващите оптимистични очаквания на банкерите за българската икономика през следващите 12 месеца, някои от секторите все пак са с по-добри перспективи за растеж през годината.
Това са строителството, технологиите, производството и търговията, сочи анализът на консултантската компания EY Bulgaria "Барометър на банките в България".

Докато строителството и технологиите са сред най-перспективните сектори у нас за втора поредна година, търговията и производството сега набират популярност.

Посочва се, че 63% от банковите мениджъри очакват леко подобрение в българската икономика като цяло през идните 12 месеца. 86% предвиждат подобряване на финансовите резултати и управлението на банките.

В анализа се казва, че 88% от банките дават позитивна прогноза за строителството, 84% - за технологиите, 76% - за производството и също 76% за търговията.

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

ЕК констатира най-бързия темп на растеж за последното десетилетие

П отношение на кредитирането се запазват тенденциите от 2015 и 2016 г. Не се очакват значими промени в политиките по отпускане на кредити.

Банкерите прогнозират по-либерални условия по кредитите за малкия и средния бизнес - 57%, енергетиката и миннодобивния сектор - също 57%, информационните технологии - 43%.

Не се очакват промени в кредитирането на строителството, здравните услуги и сектора на услугите като цяло.