Днес Световната банка излезе със съобщение, че спира докладите на поделението си Doing Business заради установени в тях нередности.

В съобщението се казва, че през юни 2020 г. заради вътрешно разследване са били докладвани нередности в данните за Doing Business за 2018 и 2020 г., като ръководството на Световната банка спряла следващия доклад за Doing Business и започнала поредица от прегледи и одити на доклада и неговата методология.

"Освен това, тъй като вътрешните доклади повдигнаха етични въпроси, включително за поведението на бивши служители на Управителния съвет, както и на настоящия и бивш персонал на Банката, ръководството е докладвало резултатите пред съответните органи, отговарящи за вътрешната й отчетност.

След като прегледа цялата налична информация за Doing Business, включително констатациите от минали прегледи, одити и доклада, който Банката публикува от името на Съвета на изпълнителните директори, екипът, отговарящ за мениджмънта на Групата на Световната банка, взе решение да прекрати дейността по тези доклади", се казва в съобщението.

МВФ прогнозира най-рязкото свиване на световната икономика от Голямата депресия преди 100 г.

МВФ прогнозира най-рязкото свиване на световната икономика от Голямата депресия преди 100 г.

Рецесията вследствие на "Голямото ограничаване" ще бъде най-стръмната рецесия от почти век

Решението е взето въз основа на доклад на адвокатската кантора "УилмарХейл", която е наета специално от етичната комисия на банката, за да разследва нередностите в три доклада на Doing Business, засягащи завишаването на резултатите на Китай, на Саудитска Арабия и на Азербайджан.

В доклада на адвокатската компания много подробно са описани действията на лицата от висшето ръководство на Световната банка и служителите на поделението й Doing Business, в които най-активно участие взимат Кристалина Георгиева и Симеон Дянков.

В доклада на адвокатската кантора, например, може да се прочете следното заключение: "Промените в данните на Китай в Doing Business 2018 се появяват като резултат на два обособени вида натиск, прилаган от ръководството на Банката в екип с Doing Business. 1) натиск - както пряк, така и непряк - прилаган от висшия персонал в Офиса на президента на банката Ким да промени методиката на доклада в стремежа си да повиши резултата на Китай; и (2) натиск, упражняван от изпълнителния директор Георгиева и нейния съветник г-н Дянков, за да се направят конкретни промени в данните за Китай, в опит да се увеличи класирането й точно по същото време, когато страната се очаква да играе ключова роля в кампанията за увеличаването на капитала на Банката".

По повод доклада самата Кристалина Георгиева заяви следното: Бих искала да изразя принципното си несъгласие с констатациите и тълкуванията в разследването на нередностите в данните, доколкото то се отнася до моята роля в работата по доклада Doing Business на Световната банка за 2018 г. Вече проведох първоначален брифинг с Изпълнителния съвет на МВФ по този въпрос."

Поименни коментари, като този за Китай, в които обаче се споменава само Симеон Дянков, има и за случаите с докладите за Саудитска Арабия и Азербайджан.

В доклада на адвокатската кантора има специална глава за "токсичната култура на Doing Business и страха от възмездие" в която г-н Дянков е споменат поне 10 пъти и все в много мрачен дори зловещ контекст. В точка 37 и 38 от доклада директно се заявява, че Дянков е заплашвал служителите на Doing Business да не смеят да докладват за нередностите при съставянето на докладите и е създавал условия на терор и страх, които са карали хората, работещи там, да се чувстват безпомощни.

Подобни доклади на етичната комисия на Световната банка не са изключение. Например през 2007-а тогавашният президент на Световната банка Пол Улфовиц бе обвинен от същата тази комисия в корупция заради това, че бе назначил своята приятелка Шаха Реза в банката и драстично й бе увеличил заплатата.

Той се опита да възрази на констатациите на комисията, но в последствие бе принуден да хвърли оставка.

Докато Дянков беше финансов министър в първото правителство на Борисов, за който пост между другото го препоръча именно Кристалина Георгиева, той също държеше сърдечната си приятелка в министерството, където тя се опитваше дори да кадрува, но никой дори и не помисли да му поиска оставката заради това.