Европейската комисия прие решение, с което на държавите членки се дава възможност временно да освободят от мита и ДДС вноса от трети държави на храни, одеяла, палатки, електрически генератори и друго животоспасяващо оборудване, предназначено за украинските граждани, засегнати от войната. Това обяви на сайта си днес ЕК.

Мярката, ще се прилага със задна дата от 24 февруари 2022 г. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2022 г.

Смята се, че след непровокираното и необосновано нашествие на Русия в Украйна над 14 милиона души, или 30 % от украинското население, са разселени. Повече от 6,2 милиона украинци са преминали в ЕС, а близо 8 милиона е трябвало да избягат от домовете си, но са останали в Украйна.

Това оказва голям натиск върху държавите членки, които трябва да предоставят хуманитарна помощ на голям брой лица, бягащи от войната, като същевременно подкрепят разселените в самата Украйна украинци, изложени на риск от глад и болести.