Страните членки на Европейския съюз трябва да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение за климата.

За това настоя Европейската комисия (ЕК), която публикува своята оценка на проектоплановете на страните членки за постигане на целите на ЕС в рамките на Енергийния съюз, и в частност договорените цели на ЕС за енергетиката и климата за 2030 г.

Борисов към Гутериш: Климатичните промени не са абстракция, а факт

Борисов към Гутериш: Климатичните промени не са абстракция, а факт

Държим на чистата природа, преизпълняваме ангажимента си за възобновяеми източници, с дял от 18,8 %, заемаме водещо място в ЕС

Брюксел настоява всяка страна членка да състави 10-годишен проект на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата (НПОЕК) за периода от 2021 до 2030 г.

Според оценката на ЕК в националните планове вече се предвиждат значителни усилия, но тя посочва редица области, в които има възможност за подобрение, особено що се отнася до целенасочените и индивидуализирани политики за изпълнение на целите за 2030 г. и за продължаване на курса към осигуряване на неутралност по отношение на климата в дългосрочен план.

Климатичните промени – заплаха за световния мир през следващите 10 г.

Климатичните промени – заплаха за световния мир през следващите 10 г.

За първи път глобалното затопляне се посочва като основен риск

Понастоящем в проектите на НПОЕК се предвижда недостатъчен принос по отношение както на ВЕИ, така и на енергийната ефективност. Недостигът по отношение на ВЕИ може да достигне 1,6 процентни пункта. За енергийната ефективност той може да достигне 6,2 процентни пункта (ако се разглежда първичното енергопотребление) или 6 процентни пункта (ако се разглежда крайното енергопотребление).

Добрата новина е, че страните членки имат 6 месеца да повишат националното си равнище на амбициозност.

ЕС е първата голяма икономика, която въвежда нормативна уредба, за да изпълни обещанията си по Парижкото споразумение за климата.

Гутериш: Изменението на климата е сериозна заплаха, човечеството не действа бързо

Гутериш: Изменението на климата е сериозна заплаха, човечеството не действа бързо

Неравенството влошава доверието в света, за глобализацията плащат бедните и уязвимите