Във връзка с националната програма за реформи на България за 2020 г. и становище на Съвета на ЕС относно конвергентната програма на България за 2020 г., Съвета издава препоръки въз основа на констатация и на Европейската комисия. 

От становищата става ясно, че Комисията следи напредъка на България в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

В последния доклад по МСП от октомври 2019 г. се отбелязва, че постигнатият от България напредък е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. България проведе мащабна реформа на своята правна уредба за борба с корупцията.

Европарламентът подкрепя отпадането на мониторинга на Брюксел над България

Европарламентът подкрепя отпадането на мониторинга на Брюксел над България

ЕК възнамерява да въведе занапред всеобща оценка за върховенството на закона в ЕС

За да се изгради обществено доверие обаче, е необходимо постигането на стабилни резултати по отношение на окончателните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта.

Освен това продължават да са налице редица предизвикателства, по-специално гарантирането на ефективни наказателни разследвания, уравновесяването на натовареността между съдилищата и рационализирането на местните прокуратури.

Тези въпроси са предмет на мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка.

В рамките на този механизъм Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа и борбата с корупцията в България. Ето защо тези области не са включени в специфичните за държавата препоръки за България, но са важни за развитието на благоприятна социално-икономическа среда в страната

Съвет в МС ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията

Съвет в МС ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията

Включва и магистратски организации

Мониторингът продължи 12 години поред, като с докладите Комисията отчиташе напредъка на България и Румъния в борбата с корупцията по високите етажи на властта, реформата на съдебната система и медийната свобода. Първоначално докладите бяха два пъти годишно, след това станаха веднъж годишно.

Очакваше се Европейската комисия да препоръча отпадане на мониторинга върху България по механизма за сътрудничество и проверка, включително и като лично уверение от страна на Юнкер.

Данаил Кирилов подава оставка, ако тази ЕК не свали мониторинга

Данаил Кирилов подава оставка, ако тази ЕК не свали мониторинга

Той е доволен от изтеглянето на датата за избор на нов главен прокурор