Динамични, сложни и комплексни са заплахите пред Европа - от миграционните потоци, нестабилността по източна и южна граница, през постоянните терористични заплахи и радикализацията, като проблеми за вътрешната и външната сигурност. На тези проблеми наблегна зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов в думите си по време на международната конференция, посветена на изграждането на новата европейска отбранителна идентичност.

Запрянов не пропусна увеличените кибератаки, които представляват ежедневна заплаха.

"Трябва да укрепим своите способности", посочи зам.-министърът, като подчерта, че сигурността трябва да е "в услуга на нашите общества и нашите граждани".

Спасяването поединично - най-голямата заплаха за Европа

Спасяването поединично - най-голямата заплаха за Европа

Европа е изправена пред много вътрешни и външни рискове

Запрянов припомни, че в края на миналата година ЕС е изработил декларацията ПЕСКО, която е предшественик на новата ера в европейското сътрудничество.
"Основното, което се съдържа в нея е по-близкото и тясно сътрудничество за ефективната защита на нашите граждани", констатира Запрянов и допълни, че целите и задачите затова не са никак лесни, елементарни и ясни.

Тя изисква ангажимент към държавите да заделят финансови средства и сили. България най-после се присъедини към този проект, обясни той.

С тази инициатива са поставени някои открити въпроси и проблеми. Едни от тях са, че има различия между отделните съюзници. "Преди да започнем да развиваме общи способности, трябва на първо време да се споразумеем как да се справим с общите заплахи и средата на сигурност", каза още Запрянов и изрази увереност, че стратегията за новата европейска отбранителна идентичност е изключително добра.

Зам.-министърът на отбраната посочи, че за да може да се справяме със заплахи, трябва да подсилим военната сила, да укрепим способностите си, да развием и да разработим достатъчно добри нови мерки, с които да разрешим проблема.

Запрянов изтъкна, че за първи път Европейският съюз се е решил да създаде Европейска програма за промишлено развитие на отбраната. "За да понесем нашата отговорност, на 1 януари от тази година имаме програма за увеличение на бюджета за отбрана с 2%, с което да продължим участието си в мисиите", заяви той.

Скоро ще разработим и пътна карта за развитие на въоръжени сили до 2032 г., по предложение от Националния съвет за национална сигурност, подчерта Запрянов.

Таяни: За да има ЕС единна външна политика, е нужна обща отбрана

Таяни: За да има ЕС единна външна политика, е нужна обща отбрана

Общността се нуждае от единна армия…