Дания ще принуди децата в жилищните райони, където живеят голям брой имигранти, да бъдат образовани относно демокрацията, равенството и големите датски празници като Коледа. Това обявиха от правителството, цитирани от "Ройтерс".

Скандинавската страна от десетилетия изпитва трудности с това как да интегрира имигрантите, главно от Близкия изток, в своето етнически и религиозно хомогенно общество на благоденствието.

Новата политика, съгласувана с големите опозиционни партии, ще принуди малките деца, живеещи в "гета" - официален термин за райони, където живеят предимно незападни имигранти - да получават 25 часа обществено образование седмично от 1-годишна възраст.

Децата в Дания обикновено трябва да получават образование в продължение на 10 години от 6-годишна възраст. Присъствието в училище обаче не е задължително, което означава, че родителите имат право да избират как да образоват децата си.

Датските родители, живеещи в определените райони, също ще бъдат принудени да запишат децата си в инициативата, въпреки че от онези, които вече получават грижи, няма да се изисква да се присъединят.

Докато основният фокус ще бъде върху езиковите умения и готовността за учене, починът също така се стреми да образова главно мюсюлманските деца в датските традиции и християнски празници, включително Коледа и Великден.

Ако родителите не запишат децата си, те биха могли да загубят помощите си за деца.

Броят на незападните имигранти в "гетата" е бил 66,5 процента през 2017 г. според датското министерство на жилищното строителство. Незападните имигранти съставляват 8,7 процента от населението на Дания, което е в размер на 5,7 млн. души.

Дания е единствената страна в света, която официално описва някои жилищни райони като "гета", термин, произхождащ от Венеция от XVI в., който описва районите на града, до които евреите са имали право да живеят.

Споразумението е било постигнато с мнозинство в парламента, където правителството се ръководи от Либералната партия и се подкрепя от националистическата Датска народна партия.

Опозиционната Социалдемократическа партия, която в последните години като много други европейски социалдемократически партии, предприе твърда позиция спрямо имигрантите от Близкия изток, също подкрепи споразумението.