Общественото доверие в правителствата на световните демокрации се е сринало до нови низини. Причината са начините им на справяне с пандемията и на фона на широко разпространеното чувство на икономически песимизъм. Това са изводите от глобалното проучване на Edelman Trust Barometer, съобщава "Ройтерс". То е проведено сред над 36 000 респонденти в 28 държави между 1 и 24 ноември 2021 г.

От две десетилетия ETB изследва доверието на хиляди хора в техните правителства, медии, бизнес и неправителствени организации. Изследването сочи, че в няколко автократични държави, най-вече в Китай, резултатите се повишават.

Проучването показва, че благодарение на ролята си в развитието на ваксинациите и адаптирането на практиките на работното място и в търговията на дребно, бизнесът е запазил високи нива на доверие в световен мащаб, макар и с резерви по отношение на ангажимента му за социална справедливост.

Наистина имаме срив на доверието в демокрациите, потвърждава Ричард Еделман от Edelman.

Той обясни, че всичко се свежда до въпроса "Имате ли чувство за икономическа увереност?" и открои високите нива на загриженост за загубата на работни места поради пандемията или автоматизацията.

Тежка криза на общественото доверие към правителствата в демократичните страни

Тежка криза на общественото доверие към правителствата в демократичните страни

Парадоксално, в недемократичните страни доверието е по-голямо

През 2021 г. най-много са загубили обществено доверие институциите в Германия - спадът там е със 7% до 46. Следват Австралия - 53% (-6), Нидерландия - 57% (-6), Южна Корея - 42% (-5) и САЩ - 43% (-5). За разлика от тях, общественото доверие в институциите в Китай е 83% (увеличение с 11%%), в Обединените арабски емирства - 76% (+9) и в Тайланд - 66% (+5).

Според изследването трилионите долари, похарчени от най-богатите страни в света за стимулиране на икономиките им по време на пандемията, не са успели да вдъхнат трайно чувство на доверие. В Япония едва 15% от хората вярват, че те и семействата им ще бъдат в по-добро положение след пет години. В повечето други демократични страни отговорите на същия въпрос варират между 20 и 40%.

На противоположния полюс е Китай, където близо 2/3 са оптимистично настроени за икономическото си състояние. Опитимизъм има и в Индия, където 80% от индийците вярват, че ще бъдат по-добре след пет години.

Демокрацията в упадък по целия свят, включително в САЩ

Демокрацията в упадък по целия свят, включително в САЩ

Демокрацията е в упадък в 24 страни, в които живеят 2,6 млрд. души

ЕТB отбелязва, че по-високите нива на обществено доверие в Китай са свързани както с икономическите възприятия, така и с по-голямото усещане за предвидимост на китайската политика, не на последно място по отношение на пандемията.

Данните от проучването съответстват на констатациите от последните години, които показват растящо разочарование от капитализма, политическото ръководство и медиите.

Опасенията за фалшивите новини са достигнали рекордни стойности - 3/4 от анкетираните в световен мащаб се притесняват, че те се "използват като оръжие".

Изменението на климата вече заема второто място по значимост сред обществените страхове след загубата на работа.

Голяма остава тежестта на очакванията към бизнес лидерите. Мнозинството заявява, че купува стоки, приема предложения за работа и инвестира в предприятия в съответствие със своите убеждения и ценности.

Около 2/5 обаче са на мнение, че бизнесът не прави достатъчно, за да се справи с изменението на климата, икономическото неравенство и преквалификацията на работната сила.