Европейската Комисия срещу расизма и нетолерантността публикува днес нов доклад  за Бивша Югославска Република Македония.

В него се отбелязва, че има известни подобрения, но също се изразяват опасения за силното разделение на обществото по етническа линия и трудното положение на ромите.

Отбелязва се, че властите са приели национална стратегия за подобряване на условията за живот, достъп до образование и здравни услуги за ромите.

Мерки са предприети и в полза на малцинствата в сфери като публични сектор.
Голям брой граждани, които дълго време живеят в Македония, са получили гражданство.

В същото време страната продължава да бъде разделена по етническа линия.
Изявленията на политици и анализатори не дават знаци за подобряване на ситуацията.
Сегрегацията в училищната система е често срещана.
Обучението по другите езици, освен македонски, е недостатъчно, се отбелязва още в доклада на комисията.

Медиите в страната също са разделени на етно-езиков принцип и етническо нюансираното отразяване на събитията е често срещано.
В доклада са отправени редица препоръки, три които ще бъдат ревизирани от комисията след две години:

- приемане на единен граждански закон за защита от дискриминация
- уверения, че ромските деца не са ненужно изпращани в училища за ученици с умствени увреждания
- да се създаде и  прилага, в тясно сътрудничество с гражданското общество, национална стратегия за справяне с расизма и нетолерантността в дългосрочен план.