Европейската комисията мобилизира още 122 милиона евро по линия на програмата си за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", в подкрепа на спешно необходимите научни изследвания във връзка с коронавируса.

Новата покана за изразяване на интерес е част от финансовия ангажимент на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата " Глобални действия срещу коронавируса", стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 4 май 2020 г. 

Тази покана допълва предходните действия за разработване на диагностика, лечение и ваксини посредством повишаване на капацитета за производство и внедряване на леснодостъпни решения с цел бързо удовлетворяване на належащите нужди. Тя също така ще допринесе за по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията.

"Ние мобилизираме всички налични средства, за да противодействаме на пандемията посредством тестване, лечение и превенция. Но за да победим коронавируса, ние трябва също така да разберем какво отражение има той върху нашето общество и как най-бързо можем да разгърнем нашите действия. Трябва да проучим технологичните решения, за да произвеждаме медицинско оборудване и консумативи по-бързо, да следим и предотвратяваме разпространението на заболяването и да подобряваме грижите за пациентите", коментира Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

"Ние подкрепяме здравните органи, медицинските специалисти и широката общественост във всички държави членки в преодоляването на кризата с коронавируса. За тази цел внедряваме иновативни технологии и инструменти, които могат бързо да бъдат използвани за превенция, оптимално лечение и възстановяване от тази пандемия, както и за подготовка за последиците от нея. Това включва цифрови решения и технологии, като например телемедицина, данни, ИИ, роботика и фотоника", добави Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар.

ЕК финансира 8 проекта за диагностика и лечение на коронавирус

ЕК финансира 8 проекта за диагностика и лечение на коронавирус

Общата инвестиция е 117 млн. евро

Проектите, финансирани по настоящата покана, следва да са насочени към преориентиране на производствата с цел бързо производство на жизненоважни медицински материали и оборудване, необходими за изпитване, лечение и превенция, както и към разработване на медицински технологии и цифрови инструменти за подобряване на откриването, наблюдението и грижите за пациентите.

Новите научни изследвания ще разглеждат големи групи от пациенти (кохорти) на цялата територия на Европа, а по-доброто разбиране на поведенческите и социалноикономическите отражения на епидемията от коронавирус би могло да спомогне за подобряване на стратегиите за лечение и превенция. Крайният срок за представяне на предложения е 11 юни 2020 г., тъй като основна цел на поканата е бързото постигане на резултати.

Европа и светът като цяло спешно се нуждаят от новаторски решения за овладяване и смекчаване разпространението на вируса, както и от по-добри грижи за пациентите, преболедувалите, уязвимите групи, здравния персонал на първа линия и съответните общности.

Поради това Комисията цели да създаде условия за възможно най-бързо започване на научноизследователската работа чрез по-кратки срокове за изготвяне и оценяване на заявленията за изразяване на интерес. В съответствие с принципите на инициативата "Глобални действия срещу коронавируса", новооткритите решения трябва да са достъпни и достижими за всички.

За целта в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от тази нова покана, Комисията ще включи клаузи за бърз обмен на данни, за да гарантира, че констатациите и резултатите могат да бъдат използвани незабавно.

Насочват 2,4 млн. лева за конкурси и изследвания на COVID-19
Обновена

Насочват 2,4 млн. лева за конкурси и изследвания на COVID-19

Планират конкурси за епидемиологични и имунологични изследвания