Европейската комисията (ЕК) прие днес първата стратегия на ЕС за доброволното връщане и реинтеграцията - неразделна част от обща за ЕС система за връщанията — ключова цел на Новия пакт за миграцията и убежището.

В документа се посочват практическите мерки за консолидиране на правната и оперативната рамка и укрепването на сътрудничеството с партньорските държави.

ЕС е в процес на изграждане на нова екосистема за връщанията, която предвижда по-голямо сътрудничество при обратното приемане, усъвършенстване на рамката за управление, възлагане на нов оперативен мандат на Frontex относно връщанията и назначаване на координатор на ЕС по въпросите на връщането. Днешната стратегия за доброволното връщане и реинтеграцията е следващият елемент от този пъзел. Връщанията са по-ефективни, когато са доброволни и съчетани с реални възможности за реинтеграция на върнатите лица. Чрез стратегията ще бъде разработен по-последователен и координиран подход между държавите членки, който ще отключи пълния им потенциал. Това заяви заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот.

В ЕК гонят шефа на Frontex, излъгал ЕП и не назначил защитници на мигранти

В ЕК гонят шефа на Frontex, излъгал ЕП и не назначил защитници на мигранти

Мигрантите останали без защита на права, а служители дори ги гонили от границите на ЕС

Едва около една трета от лицата, които нямат право да останат в ЕС, се връщат в страната си на произход, а от тези, които се връщат, по-малко от 30 % го правят доброволно. Доброволните връщания винаги са по-добрият вариант: те поставят човека в центъра на вниманието, по-ефективни са и разходите за тях са по-малки. Нашата първа по рода си стратегия за доброволното връщане и реинтеграцията ще помогне на върнатите лица от ЕС и трети държави да се възползват от възможности в собствената си страна, ще допринесе за развитието на общността и ще изгради доверие в миграционната ни система, правейки я по-ефективна. В това е убеден комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон. 

Несъответствията между процедурите за предоставяне на убежище и за връщане, предизвикателствата при предотвратяването на укриването, недостатъчните ресурси, липсата на данни и ограниченият административен капацитет за последващи действия по решенията за връщане са причини за слабото използване на програмите за подпомагане на доброволното връщане в момента. Координаторът по въпросите на връщането и мрежата на високо равнище по въпросите на връщането ще предоставят допълнителна техническа подкрепа на държавите членки за съчетаването на различните направления на политиката на ЕС в областта на връщането.

Предоставянето на ранен етап на персонализирани и ефективни консултации относно връщането, които отчитат индивидуалните обстоятелства и потребностите на децата и уязвимите групи и оказването на съдействие след връщането увеличават шансовете за успешна и трайна реинтеграция в собствените общности.

Комисията ще работи с Frontex за разработването на обща програма за обучение на консултанти по връщането, допълвайки оказваната от Агенцията помощ и използвайки по-целесъобразно онлайн инструменти като Регистъра на подпомагането на връщането и реинтеграцията и Инструмента за подпомагане на реинтеграцията. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, Frontex и Европейската мрежа за връщане и реинтеграция, ще създаде също рамка относно качеството за доставчиците на услуги за реинтеграция, която ще се основава на общи стандарти за управление на проекти, подпомагани с финансиране от ЕС.

Шефът на Frontex няма да подава оставка

Шефът на Frontex няма да подава оставка

Медии и НПО се оплакват, че Frontex гони незаконно мигранти, особено по водната граница Гърция-Турция

Сътрудничеството във връзка с доброволното връщане и реинтеграцията е ключов аспект на партньорствата в сферата на миграцията, който ЕС ще укрепи в контекста на Новия пакт за миграцията и убежището. ЕС ще съдейства на партньорските държави да поемат отговорност за процесите на реинтеграция чрез изграждане на капацитет, придобиване от страна на служителите на нужните умения и подпомагане на управленските структури, за да могат да удовлетворяват специфичните икономически, социални и психосоциални потребности на върнатите лица.