Евродепутатите от парламента в Страсбург подкрепят Европейския зелен пакт. Това стана ясно по време на днешното гласуване в Европейския парламент на резолюцията на Зелената сделка, която беше приета с 482 гласа "за", 136 гласа "против" и 95 "въздържал се".

Въпреки това евродепутатите посочиха предизвикателствата, включително за постигането на справедлив, приобщаващ преход и необходимостта от високи междинни цели.

Парламентът подкрепи с голямо мнозинство предложението на Комисията за Зеления пакт и приветства факта, че ще има съответствие между всички политики на ЕС и целите на Зеления пакт. Земеделието, търговията и икономическото управление, както и други области на политиката сега трябва да се разглеждат и анализират в контекста на Зеления пакт", каза Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция), председател на комисията по околна среда на ЕП.

В сряда Парламентът прие своята позиция относно Европейския зелен пакт, който беше представен от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на пленарния дебат през декември. Евродепутатите приветстваха Европейския зелен пакт и подкрепят амбициозен устойчив инвестиционен план, който има за цел да преодолее недостига на инвестиции. Те също призовават за адекватно финансиран механизъм за справедлив преход.

Нещо повече - ЕП иска предстоящия Закон за климата да включва по-амбициозни цели за намаляването на емисиите на ЕС за 2030 г. Пример за това са 55% през 2030 г. в сравнение с 1990, вместо "поне 50% към 55%", както беше първоначално предложено от Комисията.

ЕС трябва да приеме тези цели достатъчно време преди конференцията на ООН по отношение на климата през ноември, казаха още евродепутатите. Те също искат междинна цел за 2040 г. за да се гарантира, че ЕС върви по пътя към достигането на неутралност по отношението на климата през 2050 г.

Парламентът призовава и за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите съвместими с правилата на СТО.

Евродепутатите заявиха, че ще изменят всяко предложение за законодателство, за да съответства на целите на Зеления пакт.

Те настояват за по-високи цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия, включително обвързващи национални цели за всяка държава членка за последното, както и преглед на други законодателства на ЕС в областта на климата и енергетиката са необходими преди юни 2021 г.

ЕС отделя 1 трилион евро до 2030 г. за Зелената сделка

ЕС отделя 1 трилион евро до 2030 г. за Зелената сделка

Целта е Европа да бъде първият неутрален към въглерода континент