Заобикалянето на санкциите вече е престъпление в Европейския съюз. Това реши Съветът на ЕС, съобщава "Интерфакс".

"ЕС прие безпрецедентен брой санкции, насочени към икономиката на Русия. За да имат ефект, прилагането им изисква съвместни усилия и днешното решение е основен инструмент, за да се гарантира, че всички опити за заобикаляне на тези мерки ще бъдат спрени", заяви Павел Блажек, министър на правосъдието на Чехия, която в момента председателства Съвета на Европейския съюз.

В комюникето се отбелязва, че страните членки на ЕС дават различни дефиниции за това какво е заобикаляне на ограниченията и какви санкции трябва да се прилагат. "Това може да доведе до различни степени на прилагане на санкциите и риск от заобикаляне на тези мерки, което потенциално позволява на санкционираните лица да продължат да имат достъп до активите си и да поддържат режими, насочени към мерките на ЕС", се посочва в позицията.

Включването на нарушаването на санкциите в списъка на "престъпления на ЕС" е първата от двете стъпки за осигуряване на сходна степен на прилагане на наказателни мерки в целия блок и за възпиране на опитите за заобикаляне или нарушаване на мерките на ЕС, гласи комюникето.

ЕК иска да криминализира заобикалянето на санкции

ЕК иска да криминализира заобикалянето на санкции

Този ход ще помогне на страните от ЕС да конфискуват замразени руски активи

Предстои Европейската комисия да представи "предложение за директива, съдържаща минимални правила относно дефиницията на престъпления и наказания за нарушаване на ограничителните мерки на ЕС". След това проектодирективата ще бъде обсъдена и одобрена от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Към момента като престъпления в ЕС се считат тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, пране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърни престъпления и организирана престъпност.

На 25 май тази година Европейската комисия представи предложение за разширяване на списъка на престъпните дейности, като бъде включено и нарушаването на ограничителните мерки, приети от ЕС.

Русия и Иран с общи стъпки заобикалят санкциите на Запада

Русия и Иран с общи стъпки заобикалят санкциите на Запада

Това обяви руският външен министър