От днес Финландия поема функциите на ротационен председател на Съвета на ЕС. Мандатът на румънското председателство изтече в полунощ.

Мотото, с които Финландия застава начело на ЕС, е "Устойчива Европа, устойчиво бъдеще", съобщават от Европейския съвет.

Програмата на председателството е съсредоточена около четири основни приоритета: укрепване на общите ценности и принципите на правовата държава, повишаване на конкурентоспособността и социалното приобщаване на ЕС, укрепване на позицията на ЕС като световен лидер по проблемите на климата, цялостна защита на сигурността на гражданите.

Финландското председателство е първото, което ще интегрира новите приоритети на стратегическата програма за 2019-2024 г. в работата на Съвета.

Знаменателните събития от мандата на Румъния бяха срещата на ЕС в Сибиу, която са състоя в Деня на Европа, и изборите за Европейски парламент от 23 до 26 май.

ЕК ни поздравява за постиженията на председателството

ЕК ни поздравява за постиженията на председателството

Съединението прави силата - и след Българското председателство!