Кипър ще инвестира 90 милиона евро в програми и проекти, които да улеснят прехода на страната към кръгова икономика - това реши правителството с одобрения Национален план за действие, съобщи БНР.

Целта е Кипър по-бързо да премине към по-ефективния "зелен", кръгов модел на икономика, обясни при представянето на плана министърът на промишлеността и енергетиката Наташа Пилиду.

Кръговата икономика трябва да трансформира кипърската индустрия така, че бизнесът да стане по-конкурентен и жизнеспособен на местно и основно на международно ниво, подчерта тя.

Една от основните поставени цели е използване на възобновяеми ресурси и оползотворяване на суровините, за да се намалят до минимум загубите в производството.

Президентът на Кипър започва консултации за мащабни реформи

Президентът на Кипър започва консултации за мащабни реформи

Очакват се и персонални промени в правителството...

Планът предвижда стимули и субсидии за бизнеса за прилагане на кръговия модел. 1 млн. евро ще бъдат предоставени на фирмите за консултации и финансови насоки в тази област.

През следващата година ще бъде обявена програма на обща стойност 13 млн. евро за стимулиране на компаниите да инвестират в проекти и практики за преход към кръговата икономика.

Най-много средства - около 60 млн. евро, правителството насочва за промяна в управлението на битовите отпадъци. Сред програмите, които ще се финансират, са разширяване на битовото компостиране и използване на разделно събраните отпадъци.

Светът поглъща рекордните 100 млрд. тона материали на година

Светът поглъща рекордните 100 млрд. тона материали на година

През последните две години консумацията е скочила с повече от 8%, но повторното използване на ресурси е спаднало от 9,1 на сто на 8,6%