Китай ще увеличи усилията си в насърчаването на "цивилизован" интернет, като засили надзора върху харесванията на новинарски сайтове и онлайн платформи и ги насърчи да популяризират основните социалистически ценности, информира държавната агенция "Синхуа".

След години на бърз растеж и бърза промяна китайските регулатори се опитват да засилят контрола върху обществото с по-строг надзор върху редица сектори от технологиите до образованието и развлеченията.

Guardian за Китай на Си Дзинпин: Ремонт - не революция

Guardian за Китай на Си Дзинпин: Ремонт - не революция

Мащабните репресии и лявата реторика разпалиха опасенията за завръщане към апогея на маоизма

Киберпространството трябва да се използва за насърчаване на образованието за управляващата Комунистическа партия и нейните постижения, съгласно насоките, публикувани от Държавния съвет.

Трябва да се вземе ярко очертана позиция срещу "историческия нихилизъм", дефиниран като всеки опит да се използва миналото, за да се постави под въпрос водещата роля на партията или "неизбежността" на китайския социализъм, и да се насърчават добрите морални ценности, например чрез разгласяване на случаи с участието на работници за пример.

Нормите за поведение в киберпространството също трябва да бъдат укрепени чрез култивиране на етика и правила, които съответстват на социалистическите основни ценности, като се добавя, че трябва да се положат усилия, за да се помогне на младите хора да използват интернет "правилно" и "безопасно".

Китай засилва обучения по марксизъм в училищата и идеологията на Си Дзинпин

Китай засилва обучения по марксизъм в училищата и идеологията на Си Дзинпин

Основните училища ще се съсредоточат върху култивирането на любов към страната, партията и социализма

От интернет платформите ще се изисква да подобряват самодисциплината и управлението на платформи за съдържание, като стриймингът на живо ще бъде засилен, а обществеността ще бъде насърчавана да участва в надзора.

Формулирането, преразглеждането и прилагането на закони като тези, свързани с киберпрестъпността и защитата на непълнолетни, също ще бъдат ускорени.