Съветът по правата на човека в ООН избра днес посланик Коли Сек, постоянен представител на Сенегал в ООН в Женева, да изпълнява функциите на президент с едногодишен мандат, започващ на 1 януари 2019 г., съобщава ООН.

Сидики Каба, министър на външните работи на Република Сенегал, който се обърна към Съвета, заяви, че днешният избор е точно пет десетилетия след първото сенегалско председателство на Комисията по правата на човека. Оттогава правата на човека се позиционират като ключов елемент в системата на ООН.

Във време, когато предизвикателствата в сигурността, кризата на мултилатерализма, управлението на миграционните потоци и ускоряването на изменението на климата застрашават бъдещето на човечеството, е от решаващо значение Съветът за човешки права да остане място на надежда, диалог и сътрудничество - надежда за всички хора на света, диалог между членове и сътрудничеството между държавите и всички останали участници в международната общност. "Няма развитие без мир, без върховенство на закона без сигурност и преди всичко без демокрация, без да се зачитат правата на човека", добави той.

Коментирайки назначаването му за президент през следващата година, посланик Сек заяви: "С оглед на непрекъснато променящите се предизвикателства, които бушуват в Съвета и надеждите, които продължава да повдига, Съветът може и трябва да се справи по-добре. За тази цел трябва да укрепим взаимното доверие и да създадем по-спокойна атмосфера в рамките на Съвета, която да благоприятства взаимното изслушане, динамичния компромис и конструктивното сътрудничество. Всички трябва да работим заедно, за да бъде Съветът орган за превенция и бърза реакция, способен да се справи с многобройните и сериозни нарушения на човешките права, които предизвикват нашата съвест и изискват нашите действия. Изправени пред тези нарушения, възмущението не е достатъчно, ние също трябва да действаме", коментира Коли Сек.